Berichten over: Afvalinzameling

Gemeente Raalte neemt huishoudelijk afvalbeleid onder de loep

Gemiddeld scheiden we 77% van ons afval en zorgt elke inwoner voor 99 kilo restafval per jaar. Er valt dus nog veel winst te behalen. De gemeente Raalte wil de afvalinzameling verder optimaliseren en de hoeveelheid restafval terugdringen. Daarom wordt het huishoudelijk afvalbeleid binnen de gemeente Raalte onder de loep genomen.  

Lees verder »