Berichten over: Afvalinzameling

De vuurwerkkaravaan gaat weer rond in de gemeente Raalte

Op nieuwjaarsdag pakt Raalte de bezem om vuurwerkafval op te vegen. Zo zorgen we voor een veilige en schone buurt. Je kunt het vuurwerkafval gratis inleveren bij de vuurwerkkaravaan. Help je ook mee?

Lees verder »

Gemeente Raalte neemt huishoudelijk afvalbeleid onder de loep

Gemiddeld scheiden we 77% van ons afval en zorgt elke inwoner voor 99 kilo restafval per jaar. Er valt dus nog veel winst te behalen. De gemeente Raalte wil de afvalinzameling verder optimaliseren en de hoeveelheid restafval terugdringen. Daarom wordt het huishoudelijk afvalbeleid binnen de gemeente Raalte onder de loep genomen.  

Lees verder »