Berichten over: Adviesraad Sociaal Domein Raalte

Vijftien nieuwe leden benoemd voor de Adviesraad Sociaal Domein Raalte

In de gemeente Raalte werd een Adviesraad Sociaal Domein geïnstalleerd die een adviserende functie zal hebben voor het college van B&W.

Lees verder »