Berichten over: 1001 ha groenbemesters

vogel gele kwikstaart

Aan het woord: akkervogelexpert Ben Koks

Ben Koks is sinds 1988 bezig met akkervogels en heeft weten te voorkomen dat de grauwe kiekendief als broedvogel uit Nederland verdween. Voor de campagne 1001ha schreef hij een stuk over akkervogels en groenbemesters..

Lees verder »