Niels Folgers: De reactie op het woonwagenprotest in Raalte is relevant voor alle inwoners

Niels Folgers, lijsttrekker D66 Raalte bij de gemeenteraadsverkiezingen, verwacht meer actie van het komende college van B&W om de wooncrisis aan te pakken.

Interessant? Deel het artikel

Niels Folgers, lijsttrekker D66 Raalte
Niels Folgers, lijsttrekker D66 Raalte

De woningnood in Raalte staat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart bij alle politieke partijen hoog op de agenda. Dat is gezien de enorme tekorten weinig verrassend: er is nauwelijks aanbod van (betaalbare) koopwoningen, en de wachtlijst bij SallandWonen lijkt eindeloos.

Door Niels Folgers

Raalte is zeker niet de enige gemeente in Nederland die getroffen wordt door de wooncrisis en bovendien is de gemeente lang niet het enige orgaan dat verantwoordelijk draagt. Het is dus te gemakkelijk om de schuld van zo’n complex probleem zomaar in de schoenen te schuiven van het college dat de afgelopen vier jaar het lokale bestuur vormde. Maar hoe zit dat als dezelfde twee partijen niet vier, maar twintig jaar de dienst uitmaakten? Akkoord, de VVD mocht de afgelopen vier jaar even meedoen, maar al sinds de oprichting van de gemeente Raalte bepalen CDA en GemeenteBelangen hier eensgezind het beleid.

Wie de oude verkiezingsprogramma’s van beide partijen er eens op naslaat, ziet telkens een variatie op de tekst die ook nu weer van stal is gehaald: in de toekomst zal grote behoefte bestaan aan betaalbare appartementen. Soms heten de appartementen levensloopbestendige woningen, en soms zijn ze gelijkvloers of kleiner in plaats van betaalbaar, maar dat verandert feitelijk niets aan de zaak, vooral niet omdat CDA en GemeenteBelangen hun eigen waarschuwingen in de praktijk nooit al te serieus hebben genomen. Wie de nieuwbouw die de afgelopen twintig jaar in Raalte gerealiseerd werd onder de loep neemt, kan niet anders dan tot deze conclusie komen.

Het heeft weinig zin om te speculeren over de vraag of het tekortschietende woonbeleid van CDA en GemeenteBelangen sprake is van bestuurlijk onvermogen, of van doelbewust handelen. Dat de vraag naar betaalbare appartementen, levensloopbestendige woningen of gelijkvloerse huizen aanwezig is, moge duidelijk zijn. Hoewel, duidelijk? Bij de bestudering van de verschillende partijprogramma’s valt op dat er in Raalte zelfs nu nog twee partijen zijn die de zaak liever nog een tijdje aan de markt overlaten, of zelfs ronduit aangeven dat voor een geschikte woning niet naar hen gekeken hoeft te worden. Welke twee partijen, vraagt u? Precies.

De huidige situatie vereist een onmiddellijke en veelzijdige aanpak, die alleen succesvol kan zijn als gebroken wordt met een aantal verouderde denkpatronen. Het huidige denken en handelen van ons bestuur maakt dat de crisis voor veel mensen nodeloos verergert. Neem de wijze waarop door politiek Raalte werd gereageerd op een protest om meer woonwagens, die belooft weinig goeds voor alle woningzoekers in onze gemeente.

Het woonwagenprotest maakte meerdere zaken duidelijk: een aantal van de veel te schaarse huurwoningen in Raalte wordt op dit moment bewoond door mensen die liever in een woonwagen zouden leven. Voor een wethouder in tijden van woningnood en stikstofcrisis komt zulk nieuws als een geschenk uit de hemel, zou je denken. Hier werd hem namelijk een kans in de schoot geworpen om op zeer korte termijn meerdere huurwoningen vrij te spelen. Het bouwen van nieuwe, extra woningen kost veel tijd en geld, en wordt bovendien bemoeilijkt door de stikstofcrisis, maar het aanwijzen van plaatsen die (voorlopig) ingericht kunnen worden als woonwagencentrum niet. Die beslissing zou niet alleen de direct betrokken partijen aangaan, maar minstens zo goed nieuws betekenen voor de mensen die na lang wachten dan eindelijk hun huurwoning kunnen betrekken. De kans dat daar een jong stel bij zit, dat nu nog in het ouderlijk huis woont, is niet gering. En terwijl zij eindelijk het gezin kunnen beginnen waarvan ze dromen, hebben hun ouders nu de vrijheid om het voor henzelf al lang te grote huis te verkopen.

Het zijn precies de kleine stappen die genomen moeten worden om een vastgelopen systeem vlot te trekken. Iedere wethouder weet dat, ook de onze. Toch stond Wout Wagenmans ineens met gespeelde machteloosheid naar een woonvisie te wijzen: extra woonwagenplaatsen? Lastig, erg lastig. Hij toonde daarmee niet alleen aan dat het door zijn eigen partij voorgestelde maatschappelijke gesprek over vooroordelen en discriminatie eerst maar eens binnenskamers gevoerd moet worden, maar ook dat de behoefte aan betaalbare woonruimte als het aan CDA en GemeenteBelangen nog heel lang een zaak voor de toekomst zal zijn. Kies daarom op 16 maart voor een partij die de woonzorgen in onze gemeente wél serieus neemt, voor alle inwoners.

Niels Folgers, Lijsttrekker D66 Raalte
06-5193 4703

 

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Meer over

1 reactie op “Niels Folgers: De reactie op het woonwagenprotest in Raalte is relevant voor alle inwoners”

 1. Avatar
  Herman Kamphuis

  Hallo Niels,

  Ik ben het met je eens, want in mooie beloftes kunnen mensen niet wonen
  In de huidige verkiezingscampagne voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen beloven alle politieke partijen ons meer woningen. En dan vooral betaalbare kleinere duurzame woningen voor jong en oud. Als politieke partijen het daar zo over eens zijn, waarom is dit dan de afgelopen jaren al niet gebeurd? Waarom lopen we achter? Ik zou al lang meer weilanden gekocht hebben, want om te bouwen moet je eerst locaties hebben. Bijvoorbeeld op Noord-Noord. Die 1,5 miljoen voor een geluidswal, om wonen mogelijk te maken op Franciscushof Zuid, zou ik besteden aan het uitkopen van een boer. Of in de spaarpot doen voor het verplaatsen van Booijink naar een industrieterrein. We hebben wel genoeg industrieterrein – compliment – maar niet voor woningbouw. Hoe kan dat als alle partijen zo voor woningbouw zijn? Dan is er toch wat scheef gegaan. Precies zoals jij zegt: de collegepartijen Gemeentebelangen en CDA zijn daar hoofdverantwoordelijk voor. En de VVD de laatste 4 jaren medeverantwoordelijk.

  We moeten ons nu ook focussen op de bestaande plekken die al lang in de wacht staan in onze gemeente. De kortste klap is dan Strunk verkopen – waar blijft het rapport van HRMM; sinds oktober bezig – en de opbrengst besteden aan 2 nieuwe gebouwen met appartementen (voorbeeld Acacialaan) op de Domineeskamp, grenzend aan de Westdorplaan. Want beide locaties zijn al in eigendom van de gemeente. Waarom wordt er nog steeds niet gebouwd op de plek van de oude machinefabriek Stappenbelt? Hoe staat het met de al een half jaar geleden begonnen onderhandelingen met nieuwe eigenaar Lagemaat Sloopwerken bv Heerde? Waarom daar geen appartementen voor jong en oud? En wel dure appartementen tegenover Talamini? Waarom stagnatie in Heino (Molenwijk) en Mariënheem (Wormink vol). Nu is Franciscushof Zuid weer vertraagd, omdat de gemeente – college èn raad – bepaalde verkeerssituaties niet voorzien hebben. Komen er appartementen voor jong en oud op de Pauluskerk-locatie? Deze week daar bodemonderzoek door Geofoxx geweest. Voor krasse knarren en jeugd die de toekomst heeft. De gemeente moet daar de bouwer verplichten hoog te bouwen, in lijn met het appartementencomplex Hartkampweg-Westdorplaan en school Kwintijn. Hoe staat het met de ongeveer 80 woningen op de locatie Douma Deuren? Gemeente en Bouwfonds toch sowieso al 4 maanden in onderhandeling. In het plan Hondemot (waarom locatie Straathof niet gecompenseerd in Mariënheem?) kan de gemeente zorgen voor kleinere woningen. Geen 12 villa’s, zoals nu het principe-plan is, maar 36 zogenoemde “gedifferentieerde,” kleinere woningen. Op elke compensatiekavel niet 1 woning van 750 m3 maar 3 van 250 m3. De gemeente kan hier meer eisen, omdat de sloop op een andere locatie gebeurt. Raad, stel hier een ander kader.
  Voorrang voor eigen inwoners.
  Er zijn al lang gemeenten die hun eigen inwoners voorrang geven bij toewijzing van woningen. Waarom wij niet? Welk percentage gaat Raalte hanteren? Ik stel voor de helft van de nieuwe woningen voor Raaltenaren. Ik heb politieke partijen daar niet of nauwelijks over gehoord in de campagne. In mooie verkiezingsbeloftes, folders, aangenomen moties door de gemeenteraad en toezeggingen van het college kunnen mensen niet wonen. Nog een extra reden om haast te maken met onze woningbouw zijn de mensen uit Oekraïne die hier naar toe komen. Een groot aantal zal willen blijven.

  Met vriendelijke groet,
  Herman Kamphuis

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.