Marcel Blind ziet mooie regionale voorbeelden voor groene energie

Interessant? Deel het artikel

drijvend zonnepanelen

De Regionale Energiestrategie (RES) van West-Overijssel is klaar voor besluitvorming. In deze strategie legt de regio vast dat zij 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op gaat wekken in 2030. De focus ligt daarbij op de lokale gemeenschappen. Daar gebeurt het, daar komen de zonnedaken, zonneparken en windmolens. Zeggenschap, opbrengsten voor de gemeenschap en een eerlijke verdeling van de lusten en lasten zijn dan ook belangrijke thema’s in West-Overijssel.

Voorbeelden projecten RES West-Overijssel

Een van de projecten binnen de RES West-Overijssel is windpark Bovenwind van coöperatie Wij Duurzaam Staphorst, een van de energiemakers uit West-Overijssel. De gemeente vindt het belangrijk dat de winst uit die windprojecten in de lokale gemeenschap blijft. Daarom heeft zij partijen uitgenodigd om met plannen te komen die voldoen aan de gestelde eisen, waaronder die van lokaal eigendom. Wij Duurzaam Staphorst kwam als beste uit de bus en bouwt nu drie windmolens. De windmolens van coöperatie Nieuwleusen Synergie die net gebouwd zijn, zijn ook volledig door de coöperatie zelf ontwikkeld. Coöperatie Steenergie ontwikkelt in Vollenhove samen met een commerciële ontwikkelaar een zonnepark, waar de opwek van energie gecombineerd wordt met maatregelen die de biodiversiteit vergroten.

Lusten en lasten

Bij al deze projecten geldt dat ze niet alleen zijn ontwikkeld door lokale inwoners uit een coöperatie, maar ook in samenspraak met de omgeving. Inwoners hebben geïnvesteerd in de projecten en de opbrengsten komen ten goede aan de lokale dorpen en buurten. Daarmee zijn niet alleen de lasten, maar ook de lusten van deze projecten voor de lokale gemeenschap zelf. Alle drie projecten leveren een deel van de 1,8 TWh aan duurzame energie die West-Overijssel in 2030 wil produceren en zijn daarmee onderdeel van de RES.

We doen dit samen!

“Mooie voorbeelden van hoe gemeenten, lokale gemeenschappen, waterschappen en de regio West-Overijssel samenwerken aan de energietransitie”, zegt Marcel Blind, wethouder van Olst-Wijhe en covoorzitter van de RES-regio West-Overijssel. “Zo zijn er meer mooie voorbeelden in onze regio, zoals die van zonnepark Heeten in de gemeente Raalte, zonnepark Noordmanshoek in Wijhe of het grote drijvende zonnepark van de Bomhofsplas in Zwolle dat na realisatie eigendom geworden is van Blauwvinger Energie. Onze gezamenlijke energiestrategie is erop gericht om meer van dit soort projecten mogelijk te maken en zo onze doelen voor 2030 te halen.”

Een stap op weg naar 2030

West-Overijssel levert met deze RES zijn bijdrage aan de uitvoering van het Klimaatakkoord. Daarin is afgesproken dat in 2030 energie duurzaam opgewekt wordt met zon en wind als bijdrage aan de reductie van 49% CO2-uitstoot. West-Overijssel is een van de dertig RES-regio’s die allemaal bijdragen aan deze landelijke opgave. Bart Jaspers Faijer, wethouder van Ommen en covoorzitter van de RES-regio West-Overijssel: “Na een concept-RES in juni 2020 en het Hoofdlijnenakkoord in april van dit jaar ligt nu de RES 1.0 ter besluitvorming voor bij de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen. Daarmee zetten we een nieuwe en belangrijke stap op weg naar 2030. Maar het is zeker niet de laatste stap. Op dit moment is ongeveer 20% van onze ambitie gerealiseerd en zijn er concrete plannen voor nog eens 20%. Voor de overige 60% moeten we samen nog plannen uitwerken. Dat doen we de komende jaren, stap voor stap.”

De RES-regio West-Overijssel bestaat uit:

– gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle

– provincie Overijssel;

– waterschappen Waterschap Drents Overijsselse Delta, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Rijn & IJssel;

– netbeheerders Enexis Netbeheer, Rendo Netwerken en Coteq Netbeheer.

De regio werkt samen met (vertegenwoordigers van) inwoners, energiecoöperaties, natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, ondernemers, grondeigenaren en andere belanghebbenden.

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *