Manifest Sallands Energietransitie Initiatief (SEI) ondertekend

Bijna alle dorps energie coöperaties van de dorpen in Salland gaan voortaan gezamenlijk optrekken in het stimuleren van bewonersinitiatieven voor duurzame energie. De eigen dorpsidentiteiten blijven bestaan.

Interessant? Deel het artikel

Zonneweide van Endona
Zonneweide van Endona

De verschillende georganiseerde lokale energie-initiatieven binnen de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe vervullen een steeds belangrijkere rol in de bijdrage aan de verduurzaming van onze omgeving en specifiek de energietransitie. Samenwerking tussen lokale energie-initiatieven versterkt de eigen rol en herkenbaarheid en draagt bij aan eenheid in beleid en het effectiever bereiken van de doelen.

Bundeling van kennis en ervaring

Vanwege alle ontwikkelingen en de vlucht die de energietransitie in onze leefomgeving neemt, zijn deze lokale energie-initiatieven (hierna samen te noemen het ‘Sallands Energietransitie Initiatief’, (SEI) bijeengekomen en hebben zich gebogen over de rol die zij zouden willen en kunnen vervullen in deze beweging naar schonere energiebronnen. Als uitkomst hiervan onderschrijven de deelnemende partijen aan het SEI het voorliggende manifest.

Wat wil het SEI bereiken?

• Het ontwikkelen en realiseren van projecten voor het opwekken van duurzame energie
• We doen dit samen (collectief) met bewoners en bedrijven in de regio
• Het ontwikkelen van initiatieven en projecten die qua omvang en aanblik passend bij en in afstemming met onze mooie streek zijn
• We dragen er samen zorg voor en benutten financiële middelen in de regio en zorgen ervoor dat de opbrengsten van de projecten ten goede komen aan de regio

Als SEI hebben wij de volgende uitgangspunten

• We moedigen iedereen aan om energie te besparen, dan neemt het ook geen ruimte in om het op te wekken
• We moedigen iedereen aan om het eigen energieverbruik te verduurzamen, op eigen dak of land, of door deelname aan projecten van een van de lokale energie-initiatieven
• We maken gebruik van de mogelijkheden in de regio
• We dragen met onze initiatieven bij aan de Regionale Energie Strategie (RES) zoals door de overheid is geformuleerd, en streven hierin geen vast doel na
• We willen samenwerken met partijen die onze uitgangspunten ondersteunen en respecteren
• We werken vanuit vertrouwen, openheid en transparantie

Hoe en waarin werken we samen?

De samenwerking binnen het SEI bestaat onder andere uit:
• Het delen van kennis en ervaring
• Samen werken aan of in projecten. Bijvoorbeeld:
o Gezamenlijke administratie
o Gezamenlijk inkoop, inhuur of aanbesteden van diensten en werken
o Communicatie
o Aantrekken financiën
• Daar waar gewenst of noodzakelijk gezamenlijk een organisatie oprichten
• Af te stemmen over de kansen voor nieuwe initiatieven en gezamenlijk af te stemmen over de
vervolgstappen
• Elkaar informeren over gesprekken en samenwerkingen met (markt)partijen
• Vertegenwoordiging bij overleg met overheden, signaleren van en inbreng leveren voor gewenste
beleidsontwikkelingen
• Signalen en aandachtspunten worden over en weer uitgewisseld. De samenwerking op dit punt gaat op een natuurlijke wijze en er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inbreng die geleverd wordt door één van de partijen
• Tot slot staan we ervoor open bewoners en bedrijven te ondersteunen in de ontwikkelingen die zich aandienen en met hen samen te werken

Regie bij grootschalige projecten

Onze doelen, uitgangspunten en wijze van samenwerken vormen de basis bij grootschalige projecten die zich aandienen.

Oproep aan de Sallandse gemeenten

De gemeenten Raalte en Olst-Wijhe roepen wij op:
• om eigen initiatief van het SEI en andere lokale energie-initiatieven de voorkeur te geven boven marktpartijen van buiten de gemeenten en dit ook te stimuleren
• indien zich initiatieven van marktpartijen voordoen of bekend zijn, deze partijen op te roepen zo spoedig mogelijk samen te werken met het SEI
• indien marktpartijen betrokken zijn pas goedkeuring te geven voor het opstarten van het communicatieproces met de omgeving als een samenwerking met het SEI, dan wel een ander lokaal initiatief is vastgelegd in de intentieverklaring of verdergaande samenwerkingsovereenkomst

Oproep aan grond- en dakeigenaren

• om contact op te nemen met één van de bij SEI betrokken lokale initiatieven om samenwerking te verkennen
• indien er afspraken zijn gemaakt met een marktpartij of een marktpartij zich heeft gemeld, met elkaar in gesprek te gaan en hiervoor contact op te zoeken met het SEI. Het SEI betrekt marktpartijen wanneer dat nodig of wenselijk is.

Aldus opgemaakt en onderschreven op 29 oktober 2021 door de volgende betrokken en initiatiefnemende lokale energie-initiatieven voor het Sallands Energie Initiatief:
 Energiek Broekland
 Endona Heeten
 Coöperatie Goed Veur Mekare (Olst-Wijhe)
 Coöperatie Luttenberg Energie
 Stichting Duurzaam Luttenberg
 Energiek Boerhaar
 Duurzaam Elshof

Nieuwe of niet genoemde lokale energie-initiatieven in de gemeente Raalte en Olst-Wijhe zijn van
harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij dit manifest en de samenwerking binnen het Sallands
Energietransitie Initiatief aan te gaan.

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Meer over

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.