LandvanWaarde geeft impuls aan natuurbeheer

Interessant? Deel het artikel

land van waarde

In Salland Noord (driehoek Wijhe-Raalte-Zwolle) werken 30 boeren aan het praktijkexperiment LandvanWaarde. In ruil voor hun inspanningen op het gebied van natuur, landschap en biodiversiteit krijgen zij een stapeling aan beloningen en prikkels.

Deze beloningen ontvangen zij bijvoorbeeld in de vorm van subsidies, extra vergoedingen voor aanleg van landschapselementen en toegang tot grond onder gunstige pachtvoorwaarden. Door mee te doen aan LandvanWaarde kan een melkveehouder daarnaast gemakkelijker voldoen aan het duurzaamheidsprogramma van zijn zuivelverwerker. Verder moet het makkelijker voor de boer worden deze beloningen uit diverse hoeken te innen zonder veel administratieve rompslomp en diverse adviseurs en controleurs.

Schouders eronder
Aanleiding voor deze pilot waren de dalende trends in belangrijke soorten waarop natuurbeleid is gericht, de zogenaamde doelsoorten. De opdrachtgevers van de pilot, Landschap Overijssel, Nationaal Groenfonds en Courage, besloten hier via LandvanWaarde iets aan te doen. Binnen LandvanWaarde draaien ze het model om: de boeren nemen het initiatief en doen de samenleving een aanbod. Alle 30 bedrijfsnatuurplannen in dit gebied vormen samen het bod vanuit de boeren.

Eerste contouren stapel van beloningen
Inmiddels zijn veel partijen aangehaakt, zoals Staatsbosbeheer, Waterschap Drents-Overijsselse Delta, Collectief Midden-Overijssel, ASR Verzekeringen, Rabobank, SBNL Natuurfonds, Kostbaar Salland, provincie Overijssel en Noorderlandmelk. Deze partijen hebben allemaal vanuit hun eigen organisatie ook een belang/verantwoordelijkheid in het landelijk gebied. Daarom vormen ze samen een ‘Council’. Doel hiervan is de beloningen die elk Council-lid individueel aan boeren verstrekt, ook onderling met elkaar af te stemmen. Inmiddels zijn de eerste resultaten geboekt en tekenen zich de eerste contouren af van een ‘stapel van beloningen’.

Boerentrekker is verbindende schakel
De pilot loopt tot en met 2021 en moet meer natuur, landschap en biodiversiteit opleveren door het stapelen van beloningen voor actieve boeren. Daarnaast is het doel te leren hoe je een werkwijze organiseert om die beloningen onderling op elkaar af te stemmen. Na afronding van de pilot kan de werkwijze elders in Nederland toegepast worden. Ellis Lugtenberg, melkveehoudster uit Boskamp, vervult de verbindende schakel tussen de deelnemende boeren, de Council en het projectteam en ontfermt zich als ‘boerentrekker’ mede over het beoogde resultaat.

Meer informatie vind je hier.

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.