Land van Ons koopt ‘gezond boerenland’ voor Melkbrouwerij Lettele

Interessant? Deel het artikel

rick huis in het veld melkbrouwerij

Land van Ons, een cooperatie van burgers, heeft een nieuw perceel landbouwgrond aangekocht in Lettele. Samen met De Melkbrouwerij van Rick en Arjuna Huis in ’t Veld “gaan we daar werken aan herstel van het landschap en de bodem” zegt Land van Ons. Als iedereen terug is van vakantie worden de handtekeningen gezet

Langs het perceel wordt over een lengte van een paar honderd meter een nieuwe haag aangeplant. Daarnaast wil Land van Ons met het waterschap in gesprek om een natuurlijke oever te realiseren langs de Lettelerleide. De nieuwe houtwal die een paar jaar terug is aangelegd, kan ook wat ondersteuning gebruiken. Kortom, genoeg te doen om het landschap te herstellen.

Eind 2019 zag Land van Ons (www.landvanons.nl) het levenslicht. Franke Remerie richtte samen met Jaap Benschop de coöperatie op omdat ze het wachten op verandering en verbetering van het Nederlandse landschap beu waren. Tot 60 jaar terug was er enorm veel biodiversiteit in het Nederlandse landbouwgebied. Niet alleen doordat het om heel veel grond ging – en nog steeds gaat, zo’n twee derde van Nederland is landbouwgrond – maar ook doordat de toen kleinschalige landbouw, met een mix van akkerbouw en veeteelt, zorgde voor een grote rijkdom aan divers leven. Daarna zijn er onder druk van gewenste schaalvergroting vele ingrepen in het landschap gepleegd, die vrijwel altijd een achteruitgang voor de biodiversiteit tot gevolg hadden. En niet alleen in het landbouwgebied zelf, maar ook in de aanliggende natuurgebieden. “We zijn er in Nederland heel sterk in het landschap aan te harken, maar dat aanharken betekent ook meteen dat dat dodelijk is voor heel veel leven in ons land”, zo stelt Remerie. Lees hier ook een verhaal in de Volkskrant.

Wie betaalt, bepaalt
Met de oprichting van Land van Ons slaan Nederlanders die het anders willen doen de handen ineen voor landschap en biodiversiteit. Het idee is simpel. De deelnemers aan Land van Ons kopen virtuele vierkante meters, de coöperatie koopt daarmee in Nederland échte vierkante meters landbouwgrond. Een team experts maakt plannen om de grond natuur-inclusief te beheren. De boeren bewerken vervolgens het land onder onze voorwaarden.

Biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap
De sleutel is dat de boeren ruimte creëren voor al het andere leven. Dat ze nog steeds genoeg geld kunnen verdienen, maar dan op een gezond en aantrekkelijk boerenland. “Je hebt op deze aarde te maken met honderd miljoen andere levensvormen waar we ontzettend van afhankelijk zijn. Met biodiversiteit bezig zijn betekent ook een hele andere houding aannemen ten opzicht van al het andere leven. Het is evenwicht zoeken en dat zijn we op heel veel terreinen kwijtgeraakt”, aldus Remerie.

Op naar een nieuwe ecologische structuur
Dat mensen er enthousiast over zijn, blijkt wel uit de groei van het aantal deelnemers in Land van Ons. In de eerste weken (eind 2019) meldden zich al meteen honderden mensen zonder dat er veel bekendheid aan was gegeven. Medio juli, nu een ruim een half jaar later, is de grens van 7.000 ruim gepasseerd en gaat de wijzer richting de 10.000 deelnemers.
Hoe meer deelnemers hoe meer landbouwgrond de coöperatie kan kopen en hoe meer landbouwgrond wordt verduurzaamd: geen chemische gewasbescherming en verdelging meer, geen injecties van drijfmest, geen kunstmest, geen Engels raaigras of intensief maaibeleid.
Wel herstel van hagen, singels en houtwallen, wisselteelt, voorkomen van verdichting van de grond, periodes van rust, herstel van de zuurgraad en de mineralenhuishouding van de bodem.

Producten
Dit levert natuurlijk uiteindelijk ook mooie en gezonde producten op. Dat kan hooi zijn of graan, aardappels, boekweit, groenten of fruit. Maar ook een weide met weidevogels, een boomgaard of een voedselbos. Het is de bedoeling de producten straks ook direct te gaan leveren aan de deelnemers.

Resultaten
De eerste drie percelen zijn inmiddels eigendom van Land van Ons: bij Hooghalen, bij OudAde (nabij Leiden) en een in Lettele (Deventer). En dat is nog maar het begin. Land van Ons heeft de ambitie om over 10 jaar 300.000 hectare, ofwel 15% van het totale oppervlakte landbouwgrond in handen te hebben en hiermee een nieuwe ecologische structuur voor Nederland te creëren.

Koop ook een stukje boerenland!
Iedereen kan deelnemer worden in Land van Ons. Het is eenvoudig en laagdrempelig: het lidmaatschap van de coöperatie kost een tientje per jaar, dat wordt gebruikt om de organisatiekosten te dekken. Vervolgens kun je voor minimaal twintig euro, of een veelvoud daarvan, vierkante meters kopen. Alle deelnemers samen worden collectief eigenaar van de aangekochte percelen.
Na twee jaar kun je eventueel je grondaandeel binnen de coöperatie verkopen. Bij Land van Ons gaat het niet om financieel rendement. Het gaat per slot om de kwaliteit van ons boerenland. Alle deelnemers in de coöperatie hebben evenveel stemrecht, hoeveel grondaankoop hij of zij ook mogelijk heeft gemaakt.
Op de website is alle informatie terug te vinden en natuurlijk kun je je hier ook aanmelden en jouw eigen stukje boerenland kopen.

Word ook grondeigenaar en help de biodiversiteit in Nederland te herstellen!
Ga naar www.landvanons.nl en doe mee!

Interessant? Deel het artikel

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.

Partnerbijdragen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *