Kees Huls zoekt afkickkliniek voor de missionarisziekte

Kees Huls heeft de ijdele hoop dat hij gedesinformeerde organisaties en personen op internet kan bekeren en het licht kan doen zien. Hier besteedt hij veel te veel tijd aan, nutteloze tijd! Toch lukt het hem niet van deze bedenkelijke platforms weg te blijven en te reageren. Daarom zoekt hij hulp om van deze verslaving af te komen om zijn tijd weer aan nuttiger zaken te kunnen besteden.

Interessant? Deel het artikel

pixabay

Ik ben opgegroeid in een degelijk katholieke omgeving, was jarenlang misdienaar in de parochiekerk en gedurende een jaar ook nog op mijn school bij de paters Kruisheren, hoewel in het laatste geval waarschijnlijk financiële motieven meespeelden. Er was daar een licht dementerende pater die mij het liefst als dienaar had, wat ik bijna dagelijks deed. Na elke mis betaalde hij mij een gulden, terwijl ik van mijn ouders een gulden in de week zakgeld kreeg. Een goudmijn dus! Ook vond ik het altijd erg belangrijk om mijn eigen mening te verkondigen, wat niet altijd in dank afgenomen werd (en wordt), zeker niet wanneer je erg jong bent. Vandaar dat ik van tien scholen afgetrapt werd, maar uiteindelijk toch op 21 jarige leeftijd mijn HBS diploma behaalde na een veelzijdige opleiding via HBS (bij die paters) LTS, MULO (op een streng internaat en daarom de normale vier jaar in drie jaar gedaan) en dan weer HBS. Nu ik weer alleen ben mis ik trouwens wel de Huishoudschool! Eigenlijk een prima basis om missionaris te worden, maar helaas liepen er te veel tweebenige wezens die ik vreselijk interessant vond en vind.

Surrogaat missionaris

Er bleef mij dus niets anders over om als normale burger missionarisje te spelen, vooral de laatste jaren een dankbare bezigheid wanneer je ziet wat voor een enorme domheid voorbij komt op internet. Dankbaar om je lekker af te reageren maar helaas met de conclusie dat het niets uithaalt. Dus zinloos. Hoe is deze verdomming te verklaren? Slechtere opleidingen, te overvloedige oppervlakkige informatie, debiliserende reclame-uitingen, te hoge levensstandaard met te goede sociale voorzieningen, waardoor mensen vinden dat ‘ze’ alles maar moeten regelen en dat alles maar maakbaar moet zijn? Groepshysterie waardoor mensen steeds meer op elkaar gaan lijken en bijna allemaal in zwarte, grijze of witte SUVvies rijden? Worden mensen op de een of andere manier niet meer volwassen en vinden zij het stoer om zich als pubers te gedragen, weliswaar alleen vanachter hun toetsenbord of binnen een groep gelijkgestemden? Mensen die niet willen begrijpen dat alles evalueert maar als de dood zijn voor veranderingen en dan menen dat ze aan tradities hechten. Weliswaar selectieve tradities, want ze profiteren wel volop van alle sociale en technologische ontwikkelingen. Ik heb tenminste nog nooit gehoord van reageerders op sociale media, die zonder AOW of toeslagen vanuit een plaggenhut met een ganzenveer op perkament geschreven reacties via de postkoets naar zo’n platform sturen.

Politieke situatie

Door deze afnemende kritische houding van mensen profiteren bepaalde politieke partijen van de onlustgevoelens van een steeds groter aantal mensen met programmapunten die alleen op ongefundeerde onderbuikgevoelens inspelen. Deze gevoelens zijn op zich begrijpelijk gezien de afbraakpolitiek van meer dan tien jaar rechtse regeringen. Toen de mensen hun verstand nog enigszins gebruikten, zouden ze voor serieuze oplossingen kiezen bij een partij die constructief dergelijke zaken wil aanpakken: SP, PvdA of GroenLinks. Maar ze zoeken partijen op die geen echt programma hebben om zaken op te lossen maar er alleen op uit zijn groepen tegen elkaar op te zetten: boerenkoolkoppen tegen immigranten, EU, globalisering, klimaatmaatregelen, zonder verder met oplossingen te komen en alleen maar tot meerdere eer en glorie van hun narcistische leiders. Een nadeel van Nederland is dat het veel zandgrond heeft, waar veel koppen ingestoken kunnen worden. Nog een geluk dat deze partijleiders zo egocentrisch zijn dat ze nooit en te nimmer zullen kunnen samenwerken. Veelzeggend is dat in deze kringen het begrip deugen een scheldwoord is geworden, wat ik dan wel weer eerlijk vind. Het enige positieve punt! Deze partijen bedienen zich van allerlei klok-en-klepel begrippen, waarbij zaken totaal uit hun context gehaald worden en deze zich razendsnel uitbreiden over het sociale media riool. Als ik me wil afreageren op internet ga ik naar de nieuwssites van WNL, De Telegraaf en RTL, die overigens door reageerders heel vaak als links betiteld worden. Dat is absoluut niet mijn gevoel, maar ergens wel logisch omdat vanuit het perspectief van deze ultrarechtse partijen zelfs de SGP nog links is. Sinds enkele maanden hebben we echter de NPO publiekszender Ongehoord Nederland ON (Onnozel Nederland, Onanerend Nederland, alleen voor extreem rechtshandigen) waar  alle ultrarechtse coryfeeën dagelijks wel durven aan te schuiven, omdat het journalistiek niveau op een niveau is dat ze niet bang hoeven te zijn om af te gaan.

Enkele populaire stokpaardjes wil ik hieronder dr revue laten passeren:

Immigranten

In de zestiger jaren van vorige eeuw had onze economie (net als nu) een groot tekort aan arbeidskrachten en werden actief Italianen, Spanjaarden, Turken en Marokkanen naar hier gehaald, die bewust allemaal bij elkaar onder slechte omstandigheden gehuisvest werden. Om integratie te bemoeilijken werd bewust gezinshereniging gepromoot, zodat deze mensen in hun eigen bubbel bleven hangen met weinig mogelijkheden zich op te werken en echt deel uit te maken van de Nederlandse samenleving. Normaal dat ze dan troost zoeken in de hun verbindende godsdienst, wat wel eens vervelende gevolgen heeft gehad omdat natuurlijk ook daar Al Baudetti’s bestaan. Zelfs nu de derde generatie prima opleidingen afsluit is het nog vele malen moeilijker om hogerop te komen dan dit is voor een boerenkoolkop. Nu zie je het zelfde weer met de mensen uit het voormalige Oostblok, schandalig gehuisvest en slecht betaald, maar onmisbaar voor de economie. Dan zijn er nog de vluchtelingen voor oorlogen en rampzalige leefomstandigheden, die mede door de klimaatcrisis steeds slechter worden. Vrijwel al deze mensen komen uit voormalige koloniën van de rijke landen. Uit landen waarvan de grenzen ooit door de kolonisatoren getrokken werden, waar sociale verbanden verstoord werden en onderwijs tegengewerkt. Het begrip boerenslim is Nederlands, wat blijkt uit het feit dat wij onze koloniën ver weg kozen, zodat het voormalig moederland niet gemakkelijk met wrakke bootjes bereikt kon worden. Het is een illusie te denken dat dit probleem op te lossen is door wetten en muren en gesloten grenzen. De enige oplossing is serieuze financiële en daadwerkelijke hulp bij het ontwikkelen van deze landen. Dat makkelijk uit moet kunnen, gezien de enorme opbrengsten die uit deze landen zijn geroofd. Alleen vanuit Indië heeft de Nederlandse staat al een opbrengst gehad van 235 miljard Euro, dus los van de vele commerciële bedrijven die daar opereerden. Als alle rijke landen ervoor zorgen dat de mensen in eigen land een menswaardig bestaan kunnen leiden, helemaal niet op ons welvaartsniveau, zal het snel afgelopen zijn met vluchtelingen. Het is trouwens grappig dat onze Gouden Eeuw er is gekomen dankzij onze open grenzen. De Spaanse koning Flips II wilde immers alle niet- katholieken in zijn enorme rijk letterlijk uitroeien, zodat Joden, Franse Hugenoten en vooral protestante Antwerpenaren (toen de belangrijkste haven van Europa) naar Amsterdam kwamen en deze tijd van voorspoed inleidden.

World Economic Forum

Het WEF is volgens complotdenkers de grootste bedreiging voor de normale mens omdat zij eropuit zouden zijn om alle normale mensen volledig gecontroleerd en geprogrammeerd tot de bedelstaf te brengen door middel van de Great Reset en You Will Own Nothing. Terwijl dit een heel open soort internationale LionsClub is van grote ondernemers, politici en journalisten die nadenken over de toekomst van de wereld. Een man als Feike Sybesma, voormalig CEO van multinational DSM, is een gerenommeerd lid met briljante ideeën. Onder meer de recente pandemie bracht aan het licht dat vrijwel alle landen hier niet op voorbereid waren, net zoals op klimaatverandering etc. Daar wordt constructief over nagedacht en dat is de aanleiding voor de Great Reset. In dit verband werd door door een Deens lid een plan gepresenteerd om grondstofverspilling tegen te gaan en niet meer alles zelf te kopen, maar waar mogelijk te delen. Denk aan auto’s, fietsen, gereedschappen etc. In dit verband schreef hij You will Own Nothing. Deze uitspraak is een eigen leven gaan leiden in wappiekringen over de hele wereld, maar is dus totaal uit zijn verband gerukt. Overigens weet volgens mij al ieder kind dat de basisschool afgerond heeft dat het grootkapitaal niets heeft aan mensen die niets te besteden hebben. Slechte basis om hun vermogens te laten stijgen! Dat dergelijke beweringen serieus genomen worden in deze kringen toont het beperkte niveau nog maar eens aan.

Poetin bestrijdt het fascisme in Oekraïne

Onze ultrarechtse vrienden zijn supporter van Poetin omdat hij de nazi’s en fascisten bestrijdt in Oekraïne. Ik kan het bijna niet uit mijn bek krijgen, maar ik ben het wel met hen eens dat het de schuld van de NAVO is dat Poetin op deze plaats gekomen is. Na de val van de muur werd overeengekomen bij onderhandelingen op gelijkwaardige basis tussen Bush Jr. en Gorbatsjov dat de NAVO en het Warschau Pact opgeheven zouden worden en dat de NAVO geen landen uit het voormalig Warschau Pact zou inlijven met uitzondering van Oost- Duitsland, omdat dat zou verenigen met West- Duitsland. Binnen zes maanden was het Warschau Pact opgeheven, maar  de NAVO bestaat nog steeds. Erger nog, tegen de afspraken in breidde die toch uit naar het oosten. Hierdoor verloor Gorbatsjov zijn geloofwaardigheid en moest plaatsmaken voor de zwakke Jeltsin die weer opgevolgd werd oor Poetin. Poetin speelt nu ook in op de onderbuikgevoelens van de eenvoudige Russen, die door drie grote oorlogen in de laatste eeuw nooit geziene aantallen zowel militaire als burgerslachtoffer te betreuren hadden en nog steeds een panische angst voor het westen hebben, aangewakkerd door eenzijdige propaganda. Deze invallen gebeurden altijd via Polen, Belarus en Oekraïne, dus eventuele aansluiting van het laatste land bij de NAVO wordt in Rusland inderdaad en terecht gezien als een groot gevaar. Na de val van de muur was er een sterke toenadering tussen de EU en Rusland en ik verdenk de VS er sterk van dat zij bewust hun invloed binnen de NATO aangewend hebben om toch uit te breiden. Een EU met (op termijn) Rusland erbij zou immers een enorme economische bedreiging van de VS zijn.

Ook in Rusland bestaan gelukzoekers die op zoek gaan naar het best mogelijke leven. Dit had tot gevolg dat Russen zich door de hele Sovjet Unie konden vestigen, gestimuleerd door de regering omdat dit nationalisme in hun staten zou kunnen beperken. Ook in bijvoorbeeld Letland en Estland waren bijna de helft van de inwoners Rus, met eigen voorzieningen. Na de onafhankelijkheid zag je in al die voormalige Sovjet republieken een opleving van nationalisme met een tendens tot discriminatie van Russen als ze de taal niet wilden leren en eigen scholen wilden behouden. Ik heb in de negentiger jaren een grote bakkerij in Donetsk verkocht, onderdeel van de Donbas regio, het Ruhrgebiet van de Sovjet Unie. Ik ben daar toen een keer of vijf geweest en je merkte wel iets van spanning tussen de bevolkingsgroepen, maar niet alarmerend. Zoiets als in België tussen Nederlands- en Franstaligen. De meest Russische mensen die daar meestal al een paar generaties woonden hadden het uitstekend naar hun zin en wilden blijven. Een kleine groep nationalistische Russen begon de zaak daar een beetje op te stoken, net zoals FvD en PVV dat hier doen. Vervolgens ging Poetin deze club financieel en met wapens steunen, waardoor er in 2014 een burgeroorlog uitbrak, uitgebreid ondersteund door Rusland, ook met manschappen. Als reactie daarop werd door Oekraïense nationalisten toen het AZOV Bataljon opgericht, een groep met inderdaad fascistische trekjes van hooguit 2500 leden, gestationeerd in Marioepol. Reden voor Poetin om dit fascistische land te gaan bevrijden. In Nederland hebben we veel meer aanhangers van naar fascisme neigende partijen, maar daarom hoeven we toch niet bevrijd te worden? Ik ben benieuwd of Baudet en Wilders net zo enthousiast zouden zijn wanneer Erdogan zou besluiten om in Nederland wonende Turken, die vaak gediscrimineerd worden vanuit onze eigen fascistische hoek, te gaan helpen met geld, wapens en training en zo een burgeroorlog ontketent. En uiteindelijk zou besluiten tot een militaire operatie van het Turkse leger om Nederland binnen te vallen of om een typisch Nederlandse jargon te gebruiken een politionele actie. Ik denk niet dat dat goed zou vallen bij onze fans van Poetin.

Zo, ik ben mijn ei kwijt en ga nu in therapie om alleen nog met vrienden te chatten op het internet!

 

 

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Meer over

Ook interessant

Sorry, geen nieuws gevonden

1 reactie op “Kees Huls zoekt afkickkliniek voor de missionarisziekte”

 1. Harrie Kiekebosch
  Harrie Kiekebosch

  Je moet zien Kees, dat een trol je te grazen neemt. Dan duiken de media in Overijssel niet op die anonieme trol (veel te ingewikkeld allemaal), maar op jou. Dan krijg je honderden doodsbedreigingen, moet de telefoon er drie dagen uit, en houdt de politie een extra oogje in het zeil.
  De trollen kunnen gewoon verder, maar ik heb in die situatie toch maar besloten van de meeste social media af te gaan. Ik ben Gerben Kuiters van Tubantia en onze onvolprezen publieke omroep RTV Oost er achteraf nog dankbaar voor ook.

  Want dat is heel relaxed.

  En je hebt ze echt niet nodig. Want in tegenstelling tot wat de media denken: daar vindt het debat niet plaats, daar kom je de wereld niet tegen zoals die is. Kijk maar naar de Johan Derksen-affaire. Als er een referendum over gehouden zou worden, kwam daar een heel ander resultaat uit dan wat er nu uitgekomen is. Op weg naar het stoppen van het programma riepen de media er schande van, nu Derksen het voor gezien houdt, roepen ze ach en wee.
  Een goed gesprek erover voer je niet in de media, al helemaal niet op de socials.

  Schrijf een lekker doorwrocht stuk en deel dat met ons.
  Zonder socials kom je de dorpsgekken ook meteen niet meer tegen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.