Jos van Westing: vrij komende weidegrond gebruiken als natuurlijke begraafplaats

Interessant? Deel het artikel

jos van westing

Op een natuurlijke manier begraven worden, lijkt een wens van veel mensen. Maar meestal wordt gekozen voor ‘gewoon’ begraven of gecremeerd worden. Omdat we niet af willen wijken? Omdat natuurlijk begraven worden erg duur is? Jos van Westing komt met een voorstel: door stoppende boeren komt er veel weidegrond vrij. Daar kun je heel mooi begraafruimte van maken.

Door Jos van Westing

De laatste rustplaats. Geen onderwerp waar we graag over praten. Maar hoe je het ook wendt of keert, vroeg of laat krijgen we er mee te maken. Vooraf dient er een keuze gemaakt te worden over hoe en wat. Er zijn mogelijkheden genoeg, maar wat past mij het best. Begraven op een begraafplaats, cremeren, de nieuwe vorm resomeren of op een natuurbegraafplaats.

In de natuur
De voorkeur van heel veel mensen is begraven te worden in de bestaande natuur, in een bos of op de heide. Het is milieuvriendelijk, maar de kosten zijn hoog en het levert veel bezwaren op van omliggende bewoners en wandelaars die het natuurgebied willen bezoeken.

Dus bedacht ik een vorm die tegemoet komt aan de wens van natuurbegraven. Dat is door het scheppen van nieuwe natuur en deze een bestemming geven om het natuurbegraven te kunnen realiseren.

Vrijkomend boerenland
Overheden zoals rijk, provincies en gemeenten zijn veelal bezig om natuurherstel te bevorderen door uitbreiding van bestaande natuurgebieden, het inbrengen van landschapselementen bij agrarische bedrijven of het opkopen van veehouders die veel stikstofuitstoot veroorzaken. Dit alles om de lucht en leefkwaliteit te bevorderen. Hiervoor is voor de komende jaren heel veel geld aan subsidies beschikbaar gesteld. Deze stimulering geeft gemeenten, landgoedeigenaren, natuurorganisaties of agrariërs de mogelijkheid om te bezien op welke wijze zij gebruik kunnen maken van deze subsidies. Het kan door bijvoorbeeld van ongebruikte weidegronden een natuurbegraafplaats te maken Dit kan voor de belanghebbende zeer lucratief zijn en daarmee tevens het milieu en leefomgeving van veel mensen bevorderen. Dit wetende brengt het ’het natuurbegraven’ dichterbij de realiteit.

Voorbeeld
Als voorbeeld: Op één hectare (100 bij 100 meter) grond kunnen 400 bomen met 5 meter onderlinge afstand geplant worden. Rondom iedere boom kan in alle vier windstreken een graf gesitueerd worden. Indien de prijs van zo’n graf gesteld wordt op 1000 euro, wat veel minder kost dan andere vormen van begraven, geeft dit op termijn een opbrengst van 1.6 miljoen per ha. De investering ervoor hoeft, door de eenvoud van de inrichting, niet groot te zijn.

Natuurlijk zal er, afhankelijk van het beoogde terrein, aan bepaalde voorwaarden voldaan moeten worden. Dit kan zijn om als afscheiding een omheining van meidoornstruiken te plaatsen, die dan wel weer ideaal kan zijn als schuilplaats voor kleine vogelsoorten, een parkeerruimte en een eenvoudige ruimte om mensen te kunnen ontvangen.

Voordelen
Het creëren van zo’n natuurbegraafplaats zal in een grote behoefte gaan voorzien. Daarbij zijn er diverse voordelen te benoemen:

– Het scheppen van nieuwe natuur
– Het terugdringen van stikstof
– Onbeperkte duur van het graf
– Lage begraafkosten
– Milieuvriendelijk door het begraven in een lijkwade of biologisch afbreekbare body bag
– Geen onderhoud aan het graf

Ik ben benieuwd naar jullie mening op dit idee. Plaats het hier onder, of stuur me een mail: josvanwesting40@gmail.com

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.