Hoge Raad oordeelt: gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen weer van kracht

Oordeel Hoge Raad: Vernietiging arrest 'gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen onverbindend'.

Interessant? Deel het artikel

Gewas spuiten gif

Een kleine twee jaar geleden haalde het gerechtshof Den Haag een streep door het wettelijke verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Geen voorstander van de potentiële terugkeer van chemie voor de bestrijding van bijvoorbeeld onkruid in de openbare ruimte, stelde de Staat cassatie in. Vorige week leidde dat tot de vernietiging van het arrest: daarmee is het chemieverbod per 8 juli 2022 weer van kracht.

Auteur: Karlijn Klei

Voorgeschiedenis

Hoe zat het ook alweer? In november 2020 haalde het gerechtshof Den Haag een streep door het wettelijke verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden buiten de landbouw. Sinds april 2016 gold dit verbod voor het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen. Per november 2017 gold het voor al het professioneel gebruik buiten de landbouw, met uitzonderingen.

Het hoger beroep van november 2020 werd ingesteld door ontwikkelaars van gewasbeschermingsmiddelen Croplife NL (toen onder de naam Nefyto) en Artemis. De uitspraak had inhoudelijk niets te maken met de wenselijkheid van gewasbeschermingsmiddelen; de rechter stelde de partijen in het gelijk, omdat de wettelijke basis voor het verbod ontbrak. De directe consequentie van het ‘onverbindend’ verklaren van het verbod was dat het professioneel gebruik van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw weer was toegestaan – mits daarbij de voorschriften van het etiket werden nageleefd.

Nietig verklaard

Het gebruiksverbod was dus niet meer van kracht, nét toen de sector en de klanten gewend raakten aan chemievrij beheer. Bert van Loon, voorzitter Stichting Niet-Chemische Onkruidbestrijding op Verhardingen (NCO), vertelt dat ondanks de uitspraak van de Hoge Raad de ‘chemievrijtrein’ doorreed. Er heeft een kanteling in het beeld van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen plaatsgevonden, en men heeft sinds het verbod in 2016 dan ook aanzienlijk geïnvesteerd in (de ontwikkeling van) chemievrije alternatieven. ‘Ook de bevolking moet het niet meer hebben van chemie’, vertelt Van Loon.

De potentiële terugval op het gebruik van chemie blijkt ook bij de Staat niet wenselijk te zijn; die stelde cassatie in tegen het arrest van het Hof. Vorige week werd daarmee de uitspraak die het Hof in november deed nietig verklaard. ‘De vernietiging van het arrest betekent dat het gebruiksverbod vanaf 8 juli 2022 weer geldt’, legt Van Loon uit. ‘Een ander Gerechtshof (Amsterdam) moet de zaak nu opnieuw behandelen, zij komen naar verwachting over anderhalf tot twee jaar met een nieuw arrest, ook dan weer over de vraag of het gebruiksverbod nu wel of niet terecht is afgekondigd.’

Van Loon vervolgt: ‘De grote knal op het gebied van chemievrij onkruidbeheer was natuurlijk in 2016, toen we met het verbod van zwart naar wit gingen. Dat verbod werd toen in 2020 op een paar foutjes in de wet onderuit gehaald. Met de nietigverklaring van vorige week is nu een stukje onzekerheid gedicht. Bovendien weerspiegelt het de denkwijze van de overheid; die is stappen aan het maken richting duurzaamheid, daar hoort dit bij.’ Er is een Kamerbrief in voorbereiding.

‘De vernietiging van het arrest betekent dat het gebruiksverbod vanaf 8 juli 2022 weer geldt’

Bron: Stad + Groen

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Meer over

Ook interessant

Sorry, geen nieuws gevonden

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.