Als bezoeker ben je altijd te gast in de natuur, wat je reden van je bezoek ook is. Vooral in het voorjaar is de natuur kwetsbaar en juist dan is het belangrijk om de leefwereld van dieren en hun jongen zo min mogelijk te verstoren. Wees welkom, blijf tijdens je bezoek op de paden, houd honden aangelijnd en laat geen afval achter in de natuur. Samen voor een veilig kraambezoek!

Blijf op de paden

Als bezoeker in de natuur weet je nooit exact waar de dieren zich bevinden. Het is daarom van groot belang dat je tijdens je bezoek altijd op de paden blijft en hiermee hun ruimte respecteert. De meeste wandelpaden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied overblijft waar wilde dieren zich kunnen terugtrekken en tegelijkertijd genoeg ruimte overblijft voor wandelaars, fietsers en ruiters om van de natuur te genieten.

De natuur is kwetsbaar

Zodra mensen in de buurt komen van bijvoorbeeld vogels, vliegen ze weg en verliezen ze veel kostbare energie. Energie die ze goed kunnen gebruiken om hun jongen te voeden en beschermen tegen gevaar. Ze zijn vaak langere tijd weg en laten hun jongen alleen achter. Ook harde geluiden of stemmen kan er ook voor zorgen dat de dieren zich bedreigd voelen en hun nest verlaten. In het ergste geval keren ze niet meer terug. Denk er maar eens over na wat verstoring met jou doet. Stel, je bent geconcentreerd met een klus bezig, terwijl iemand iets verderop langdurig op de claxon drukt. Je schrikt op, bent volledig uit je concentratie en kunt vervolgens weer opnieuw beginnen met dat waar je mee bezig was.

Houd honden aangelijnd

Loslopende honden kunnen hevige stress veroorzaken bij dieren. In de natuurterreinen waar honden zijn toegestaan, ben je als bezoeker verplicht je hond aan te lijnen. Ondanks deze regel komt het met regelmaat voor dat loslopende honden (jonge) vogels pakken, reeën of schapen opjagen of op zijn ergst: één of enkele doodbijten. Wandelen met je hond in de natuur is heerlijk, maar houd je aan de geldende regels. Gebruik bijvoorbeeld een flexlijn, hiermee geef je de hond de ruimte en bescherm je de natuur. Het toezicht en handhaving op het naleven van deze regels is in handen van onze buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s).

Neem afval mee naar huis

Laat tijdens je bezoek geen afval achter in de natuur. Achtergebleven afval is niet alleen schadelijk voor de natuur, het is ook gevaarlijk voor de dieren die er leven. Zo kunnen bijvoorbeeld vogels het afval gebruiken als nestmateriaal en hun jongen hierin verstrikt raken.

Het broedseizoen duurt formeel van 15 maart tot 15 juli.