Herman Kamphuis: Warm voor elkaar in Raalte

Herman Kamphuis (PvdA) vraagt aandacht voor de gigantische problemen waarmee minimum- en modale inkomens in de gemeente Raalte geconfronteerd worden door de ongehoorde inflatiecijfers.

Interessant? Deel het artikel

© PxHere
© PxHere

Ook in Raalte hebben huishoudens problemen met de torenhoge energierekening. Mensen met een laag inkomen komen daarom in aanmerking voor de 1300 euro energietoeslag via de gemeente. Onder laag inkomen (uitkering of loon) wordt dan verstaan: voor alleenstaanden lager dan netto 1256,07 euro en voor samenwonenden lager dan netto 1794,39. Inwoners met een iets hoger laag inkomen – lager dan 1360,75 voor alleenstaanden en 1943,93 voor samenwonenden – kunnen 500 euro via de gemeente ontvangen. Deze inkomensgrenzen gelden niet alleen voor mensen met een uitkering maar ook voor mensen die werken en loon ontvangen. Verder krijgt iedereen – met welk inkomen dan ook – 190 euro energiekorting in november en 190 euro in december. Ingaande 1 januari volgt dan nog het prijsplafond voor iedereen, eveneens onafhankelijk van het inkomen.

Middeninkomens

Inwoners met een inkomen hoger dan de hiervoor genoemde grenzen hebben ook vaak hoge energienota’s maar krijgen geen energietoeslag. Energiekorting en prijsplafond geven echter niet genoeg compensatie. Daarnaast ontvangen zij vaak geen of weinig huurtoeslag, geen andere toeslagen en geen kwijtschelding en dergelijke. Kortom: na betaling vaste lasten en andere noodzakelijke uitgaven is er onderaan de streep weinig geld meer over voor eten, kleding, sporten, iets extra’s voor de kinderen en dergelijke (armoedeval).

Het dan nog besteedbare inkomen komt op of onder bijstandsniveau (alleenstaande 1046,73 euro, samenwonenden 1495,33). De gemeente Raalte zegt op de website: “Je kunt bijzondere bijstand aanvragen voor een extreem hoge energierekening.” Mensen die na alle noodzakelijke uitgaven niet meer kunnen rondkomen kunnen dus financiële hulp bij de gemeente vragen voor energiekosten, omdat die tot de bijzondere noodzakelijke bestaanskosten behoren. Voor lagere inkomens die ondanks de energietoeslagen het financieel niet kunnen redden, geldt dit ook. Bij de bijzondere bijstand mag je als alleenstaande 2500 euro aan vermogen hebben en als samenwonenden 5000 euro. De gemeente zou bij deze mensen met voorrang volgend jaar de aangekondigde structurele energiebesparende voorzieningen kunnen (laten) aanbrengen om zo minder energieverbruik te blijven stimuleren. Met hulp van de energievakmannen en energiescans en in nauw overleg met SallandWonen over de huurwoningen.

Warme ontmoetingsplekken

Er zullen inwoners zijn die de 2 x 190 euro energiekorting en/of het prijsplafond eigenlijk niet nodig hebben. Een mogelijkheid is dan om – dicht bij huis – een bedrag te doneren aan bijvoorbeeld Fonds van Ons, Voedselbank, Leergeld, de Kerken. Dit zijn Raalter organisaties die hiermee kunnen omgaan en met die bedragen dan inwoners met energiearmoede kunnen ondersteunen. Een persoonlijke gift kan ook, mits op jaarbasis niet hoger dan 1046,73 euro voor een alleenstaande en 1495,33 voor samenwonenden, zijnde de bijstandsnorm per maand.

De gemeente zou direct het Meedoen-bedrag kunnen verruimen om zo meer volwassenen en kinderen (via Leergeld) de gelegenheid te geven om te (blijven) sporten, zwemmen en douchen.       Raalte kent 3 wijkcentra waar onder andere ouderen naar toe kunnen voor activiteiten: Centraal Hart in de Hartkamp (voor Raalte Zuid), DeBuut in Zwanenwoerd (voor Centrum) en de Naober in Schuilenburg (voor Noord). Misschien is het een idee deze wijkcentra ook open te stellen – zowel overdag als ‘s avonds – voor inwoners die moeten bezuinigen op hun energienota en daardoor komende winter anders in de kou zitten. In die wijkcentra wordt toch al gestookt en de aanwezige warmte kan zo met anderen gedeeld worden. Het stimuleert saamhorigheid in plaats van eenzaamheid. Dit zou ook kunnen gelden voor warmteplekken in andere woonzorgcentra zoals bijvoorbeeld Angeli Custodes, bibliotheek, gemeentehuis, Annahuis, Joetse, Zelfregiecentrum, Helpende Handen en andere.

 

Bij dit alles zou misschien de Taskforce Armoedebestrijding en de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein ook een rol kunnen spelen.

 

 

 

 

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Meer over

Ook interessant

Sorry, geen nieuws gevonden

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *