Heel snel een referendum in Raalte, een speerpunt van Burgerbelangen

In de gemeente Raalte heerst heel veel onvrede over de vorming van een coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen. Feitelijk wordt de oude coalitie gewoon voortgezet, alleen de ene grote plaatselijke partij wordt ingewisseld voor de andere, zonder een duidelijke motivering. Absoluut niet wat de meerderheid van de kiezers wilden, want 51% stemden op lokale partijen.

Interessant? Deel het artikel

Verkiezingen stemhokjes

De uitslag van het advies van informateur H. Vroom (CDA), burgemeester van Ommen, luidde dat een coalitie van Burgerbelangen (BB), CDA en VVD de voorkeur had en op basis van dit advies zet hij nu het formatieproces verder in gang. Twee summiere persberichten verschenen er ondertussen over deze onderhandelingen, zonder ook maar één tipje van de sluier op te lichten over de inhoud van deze gesprekken. Zelfs het exacte aantal kopjes koffie dat gedronken werd wordt angstvallig geheimgehouden. Onder de bevolking van Raalte heerst veel onvrede over deze gang van zaken, maar deze kan wellicht weggenomen worden wanneer BB als verreweg de grootste partij van de beoogde coalitie een van haar opvallende programmapunten direct uitvoert.

Evaluatie verkiezingen

Uit de stembusuitslagen van maart bleken twee duidelijke trends: Het historisch lage opkomstpercentage toonde aan dat veel mensen hun vertrouwen in de overheid, vooral de landelijke partijen, verloren hebben en diegenen die wel stemden spraken een duidelijke voorkeur uit voor lokale partijen. Gezamenlijk behaalden de lokale partijen 37% van de stemmen, de tweede slechts 12%. Een eclatante overwinning dus.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

In de gemeente Raalte is de situatie nog duidelijker: 51% van de kiezers koos voor de lokale partijen GemeenteBelangen en Burgerbelangen, die beide op elk zeven raadszetels uitkwamen, waarbij GB wel weer het hoogste aantal stemmen behaalde.

Coalitievorming

Het meest logische gevolg op basis van de verkiezingsuitslagen zou zijn een combinatie van GB en BB, die immers met samen 14 zetels een ruime meerderheid zouden hebben op het totale aantal zetels van 25. De uitkomst van de schimmige informatieonderhandelingen was verbazingwekkend: een combinatie BB+ CDA+ VVD! Feitelijk werd het zeer ervaren GB ingeruild voor BB, dat zich nog zal moeten bewijzen en bleef het verder oude wijn in nieuwe zakken. Dit terwijl de kiezers duidelijk aangaven van de regeringspartijen af te willen zien, maar wel vertrouwen toonden in de lokale. Bij de presentatie van het informateursrapport werd voor deze keuze geen steekhoudende argumentatie gegeven: De VVD mompelde iets over een beter programma van BB zonder verdere toelichting en het CDA zei onder het mom van geheimhouding helemaal niets. Opvallend waren de heftige negatieve reacties op deze uitkomst van de andere partijen D66, PvdA en GroenLinks, die overduidelijk veel meer vertrouwen hadden in GB dat zich al twaalf jaar als betrouwbare en kundige partner in de raad gemanifesteerd had en die niets zagen in experimenteren met een partij die zich nog moet bewijzen.

Referendum

De programma’s van GB en BB vertonen veel parallellen. Bij enkele punten van BB ontbreekt nog wel de financiële onderbouwing. Op één punt springt BB eruit: zij zijn grote voorstander van het burgerreferendum en meer openheid, dus de individuele inwoners van Raalte intensief betrekken bij belangrijke beslissingen en daarover laten stemmen. Dit is een uitgelezen moment om deze verkiezingsbelofte in te lossen en de inwoners actief te laten meestemmen bij de de formatie van de nieuwe coalitie. Gezien de vele negatieve reacties zal dit nu voorliggende voorstel het dan niet halen.

 

De inwoners van Raalte verwachten op zeer korte termijn een referendum over de te vormen coalitie en gaan ervan uit dat, zolang dit niet heeft plaatsgevonden, geen verdere beslissingen genomen worden.

 

 

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Meer over

3 reacties op “Heel snel een referendum in Raalte, een speerpunt van Burgerbelangen”

 1. Avatar
  Hans de Kort

  Als de nieuwe raadsfracties een beetje lef hebben, dan vragen zij de kiezers (m/v) hun mening uit te spreken over de huidige gang van zaken. Ik ga er echter van uit dat ze dat niet zullen doen omdat ze ná de verkiezingen, dat is in het verleden wel gebleken, geen belangstelling meer hebben voor het kiezersvolk. Dat is datzelfde volk dat ze vóórdat de stembiljetten in de afvalbakken van de stemlokalen verdwenen, nog bijna heilig hadden verklaard.
  Vergeef me mijn cynisme, maar dat is er in de loop der decennia, door de ervaringen met de politiek, bijna onherstelbaar ingeslopen. Ofschoon de huidige coalitieonderhandelingen daartoe geen enkele aanleiding geven, blijft er toch altijd een sprankje hoop. Die Hoffnung stirbt zuletzt, zeggen ze in Duitsland. Dus wie zal het zeggen.

 2. Avatar

  In zijn algemeenheid ben ik tegenstander van ( bindende ) referenda; je weet vrijwel zeker dat er veel vanuit de onderbuik gestemd gaat worden, als er al een voldoende opkomst is.
  Maar in dit geval, zoals in het artikel voorgesteld wordt, ben ik voorstander van een referendum. Ik denk namelijk ook dat in dit geval de duidelijke wil van de kiezer genegeerd wordt…., met name door CDA en VVD, en dat op vage, kennelijk geheime, gronden.
  Tenslotte, ik ben blij dat zelfs de cynische Hans de Kort nog een sprankje hoop houdt

  1. Avatar
   Hans de Kort

   Dag Dick,
   Als je het bijvoeglijke naamwoord ‘cynische’ vervangt door realistische, dan heb je me goed beschreven. Een cynicus heeft de hoop immers opgegeven.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.