Grondwater versneld afvoeren is een ramp voor de kwaliteit van de bodem

De vraag was of een lagere grondwaterstand effect heeft op de zeespiegel. En het antwoord is 'ja'. Maar het gevaar van een slechte bodemkwaliteit is nog veel groter.

Geen link naar partner

Interessant? Deel het artikel

waterpeil in twee dagen

We kregen de vraag of snel afvoeren van grondwater effect heeft op de hoogte van zeewater. Het waterschap houdt dat grondwater kunstmatig laag zodat de boer sneller en vaker met zijn machines op het land kan. Heeft dat effect op de zeespiegel? Ja, maar de gevolgen voor het vaste land zxijn nog veel groter

Sales Engineer Clara Thege van Van Remmen UV Technology in Boerhaar:  Jazeker heeft een lage grondwaterstand effect op de zeespiegel.  Ongeveer tachtig procent van het gewonnen grondwater komt in de oceaan terecht. De zeespiegelstijging tussen 1971 en 2010 was 1,7 mm/jaar. De bijdrage van grondwater daaraan was ongeveer 0,12 mm/jaar. Hoe meer grondwater je onttrekt, hoe groter de bijdrage aan de stijging van zeewater.

Maar zo’n kunstmatige lage grondwaterstand heeft andere gevolgen ook. De uitputting van grondwater zal de bodem openstellen voor infiltratie van zout water, wat de kwaliteit en de drinkbaarheid van het grondwater zal verminderen en de kwaliteit van de bodem verder zal aantasten.

(tekst gaat verder onder de foto)

Robuustheid en leefbaarheid van landbouwgrond vermindert

Kaspar Groot Kormelinck, RD-Coördinator & AOP specialist bij Van Remmen vult aan:
De robuustheid en leefbaarheid van landbouwgrond vermindert snel bij kunstmatig lage waterstand. Dalende grondwaterstanden kunnen bodeminstorting en andere effecten veroorzaken die veel meer permanente schade aan het land en zijn ecosystemen veroorzaken die zeer moeilijk te herstellen is.

Omdat droge grond de neiging heeft om te stollen, kan de grond minder water vasthouden en wordt het veel langzamer naar de bodem getransporteerd waar je het wilt hebben. Dit veroorzaakt in feite problemen van ’te veel water’, zoals overstromingen en afvloeiing, waarbij de bodem het water niet meer kan vasthouden. Dus je krijgt een droog, dood gebied, en het water dat nog steeds valt, erodeert en beschadigt de gemeenschappen en ecosystemen eromheen in plaats van door de aarde te worden opgenomen om voor groei te zorgen.

Grote oude planten zoals struiken en bomen wortelen erg diep, dit is belangrijk omdat dit de bodem fixeert en voedingsstoffen transporteert. Op een gegeven moment zullen deze afsterven wat minder schaduw geeft en een sneeuwbaleffect waardoor de droogte toeneemt. Het veroorzaakt in feite ook erosie omdat er niets meer is dat de grond op zijn plaats houdt. Als de vruchtbare bovengrond eenmaal is verdwenen, wordt de vitaliteit van het gebied permanent aangetast.

Dalende grondwaterstanden zullen een zeer direct en sneeuwbaleffect hebben, eerst op voedsel, maar zeer snel daarna kan het hele ecosysteem drastisch veranderen en schade toebrengen. Er zijn in de wereld voorbeelden van gebieden waar dit gebeurde en die in slechts enkele decennia van weelderig bos naar onvruchtbaar droogland gingen.

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Meer over

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *