Graag een beetje gif bij uw eten?

Salland Zoemt wijst nog eens nadrukkelijk op de gevaren van gifgebruik in de niet- biologische agrarische wereld.

Interessant? Deel het artikel

Foto PxHere
Foto PxHere

“Wat eet u vandaag bij uw gif? Spaghetti en aardbeien? Of gaat u voor een oer-Hollands recept met aardappelen en bladgroente, op een bedje van ingelegde bestrijdingsmiddelen?” Dit zou een prima reclametekst zijn, hangend boven de niet-biologische groente- en fruitproducten in de reguliere supermarkt. Niet zozeer als afschrikwekkende boodschap, maar vooral om de consument correct te informeren over de conditie van producten die als ‘gezond’ worden aangeboden in de schappen.

Naast het gegeven dat bestrijdingsmiddelen extreem risicovol zijn voor het milieu; bodem(leven), grond-, oppervlakte- en drinkwater, insecten, vogels en andere diersoorten, blijkt langdurige blootstelling aan pesticiden zeer schadelijk voor de functie van verschillende orgaansystemen in het menselijk lichaam: zenuwstelsel, hormoonproductie, afweersysteem, voortplanting, nieren, hart, vaten en longen. Er is een toenemend hoeveelheid bewijs dat blootstelling aan pesticiden de kans op het krijgen van ziekten als kanker, Parkinson, Alzheimer, multiple sclerose, diabetes, hart- en vaatziekten en nierziekten verhoogt.

Onder de categorie pesticiden vallen enorm veel en sterk uiteenlopende producten zoals insecticiden, schimmelwerende middelen, onkruidverdelgers en rattenverdelgingsmiddelen. De meest gebruikte bestrijdingsmiddelen zijn insecticiden, fungiciden en herbiciden. Agrariërs en bollentelers worden regelmatig aan hoge concentraties blootgesteld. Aanliggende (natuur)gebieden en omwonenden echter blijven ook niet gespaard. Integendeel zelfs! In de gemeente Westerveld (provincie Drenthe) bijvoorbeeld, worden op grote schaal lelies en bloembollen geteeld. Al jaren maken omwonenden van de lelie- en bollenvelden zich zorgen over de vele chemicaliën die bij de teelt worden gebruikt. Vereniging Meten=Weten liet monsters onderzoeken afkomstig van  groenten uit biologische moestuinen, waarop 13 bestrijdingsmiddelen werden gevonden. Op een genomen monster uit een tuin grenzend aan een bollenveld, werden zelfs 32 bestrijdingsmiddelen gevonden. Vluchtige middelen kunnen kilometers in de omtrek van waar ze zijn gespoten nog worden aangetroffen. In 2019 werden in acht Drentse natuurgebieden, waaronder Natura2000, maar liefst 31 verschillende bestrijdingsmiddelen, biociden en afbraakproducten gevonden. De bestrijdingsmiddelen zijn gevonden in het Dwingelderveld, Holtingerveld, Leggelderveld en Wapserveld, eigendom van Natuurmonumenten en om het Doldersummerveld, Uffelter Binnenveld, Drouwenerzand en Gasterse Duinen van Het Drentse Landschap.

“Ik vind het shocking als ik zie wat voor een lijst aan middelen werd gevonden”, was de reactie van Ruud Kreetz, gebiedsmanager van Natuurmonumenten in Drenthe en betrokken bij de metingen. “We zien dat er een deken van bestrijdingsmiddelen over onze natuurgebieden ligt. En als het over onze natuurgebieden ligt, dan weet je ook zeker dat het in de tuinen van bewoners hier in Drenthe hetzelfde is.” Tevens gaf hij te kennen dat Natuurmonumenten enorm is geschrokken van de uitkomsten.

Minder gevoelig voor al deze bevindingen, is de overheid. Huiveringwekkende rapporten worden ter kennisgeving aangenomen en de bewezen relatie tussen blootstelling aan bestrijdingsmiddelen en ernstige ziektes, wordt afgeserveerd met argumenten als: het betreffen middelen die door het Ctgb zijn toegestaan voor gebruik en zijn derhalve veilig voor mens en milieu. Desalniettemin zou het feit dat er jaarlijks ruim 9.000.000 kilo landbouwgif over de Nederlandse akkers wordt gespoten, alle alarmbellen moeten laten rinkelen bij de overheid.

Maar met een jaaromzet van ruim 1,4 miljard euro, wegen de economische en financiële belangen al snel zwaarder dan de ecologische. Tevens kan hieruit worden opgemaakt dat de gezondheid van de Nederlandse bevolking van ondergeschikt belang is. Maar het meest ijzingwekkende is misschien nog wel de opeenstapeling van bestrijdingsmiddelen, die jaar in jaar uit worden gespoten en zich vormen tot een aanzwellende chemische cocktail.

Het is eveneens aangetoond dat landbouwgif ook daadwerkelijk in huizen van omwonenden terecht komt en dat zij er niet alleen aan worden blootgesteld tijdens het spuiten, maar ook erna. De chemische middelen worden zelfs aangetroffen in luiers van baby’s. Verschillende buitenlandse studies tonen aan dat er een verband bestaat tussen blootstelling aan bestrijdingsmiddelen en een groter risico op ADHD, autisme en een lager IQ. En zolang de overheid de verkoop en het gebruik van bestrijdingsmiddelen niet verbiedt, verzaakt zij de morele plicht haar burgers adequaat te beschermen.

Ook in Salland wordt wellustig naar de gifspuit gegrepen. Aardappeltelers bijvoorbeeld, spuiten hun gewas tegen Phytophthora, een soort waterschimmel die de aardappelziekte veroorzaakt. Om het gewenste effect te bereiken, moet er om de vier dagen worden gespoten. Datzelfde geldt voor bloembollen. Per hectare mag maar liefst 125 kilo gif worden gebruikt. Toen Salland Zoemt in het voorjaar van 2021 een aantal gemeentes en natuurbeheerorganisaties aanschreef met de vraag om het gebruik van bestrijdingsmiddelen op (pacht)gronden te verbieden dan wel te ontmoedigen, ontving zij van alle aangeschreven organisaties een reactie, met uitzondering van stichting IJssellandschap, wat op zijn zachtst gezegd opmerkelijk te noemen is. Desondanks blijft Salland Zoemt zich onvermoeibaar inzetten voor een gifvrij Salland, waarin het welzijn van plant, dier, mens en milieu, boven winstmodellen staat en waar biologisch boeren of natuurinclusief boeren, de nieuwe norm wordt.

Onderstaande links zijn beslist de moeite waard om te openen:

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/200112001.pdf

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/bestrijdingsmiddelengebruik-in-de-landbouw

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/30/landbouw-gebruikt-5-7-miljoen-kg-chemische-middelen

 

 

Interessant? Deel het artikel

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Meer over

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.