Agro-industrie produceert zaden die zo genetisch gemanipuleerd zijn dat ze beter tegen het nieuwe klimaat kunnen. Lange droogtes, veel regen, temperaturen die de bocht uitvliegen, als je aan het DNA prutst kun je gewassen maken die daar allemaal tegen kunnen. De Europese Unie is er vandaag mee akkoord gegaan dat de agro-industrie die hier mee werkt niet meer gecontroleerd hoeft te worden.

“Veiligheidsbeoordelingen zijn van groot belang om risico’s van gentechgewassen voor de natuur en onze gezondheid uit te sluiten. Het is zeer zorgelijk dat gentechgewassen zonder veiligheidsbeoordeling in ons milieu en op ons bord terecht komen als deze wet doorgaat. De biotech-industrie heeft alles op alles gezet om de regels voor gentech af te schaffen. Zeer zorgelijk dat de lobby van multinationals het in Brussel wint van de belangen van milieu, consumenten en boeren”, zegt Europarlementariër en medeonderhandelaar Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) in reactie op de stemming.

Het is ook bevreemdend de agro-industrie te vertrouwen in gen-gepruts. Deze industrie bewijst keer op keer niks op te hebben met de gezondheid van mensen. Nu al stoppen ze te veel suiker of zout in hun producten, dat werkt verslavend, we gaan er meer door eten.

Keuzevrijheid
Wel staat het parlement erop dat er op het etiket van gentechvoedsel de aanduiding “nieuwe genomische technieken” wordt vermeld. Een voorstel daartoe werd aangenomen. “Keuzevrijheid voor consumenten is belangrijk. Uit onderzoek komt duidelijk naar voren dat Nederlanders willen weten of ze gentechvoedsel op hun bord krijgen; ze willen de keuze hebben om daar wel of niet voor te kiezen. Die keuzevrijheid bereik je enkel door een vermelding op het etiket”, aldus de Europarlementariër. Eerder was het wetsvoorstel ingediend waarbij het gen-gepruts niet op het etiket hoefde.

Biologisch
“Ook voor biologische voedselproducenten is keuzevrijheid van groot belang. Het huidige voorstel garandeert echter niet dat biologische boeren gentechvrij kunnen blijven. Zo worden geen maatregelen genomen om te voorkomen dat biologische gewassen op de akker worden vermengd met gentechgewassen. Daardoor wordt ook verderop in de voedselketen een gentechvrije keuze heel moeilijk”, zegt Hazekamp.

Hoe nu verder?
Nu het Europees Parlement heeft gestemd voor het vrijgeven van nieuw gentechvoedsel, is het van belang welk standpunt de nationale EU-ministers innemen.

Enkel de Europese landbouwministers kunnen nu nog ervoor zorgen dat veiligheidsbeoordelingen wel verplicht blijven. Ook de vraag of er inderdaad een etiket op gentechvoedsel komt is afhankelijk van het standpunt dat de Ministers innemen.

De Tweede Kamer riep de Nederlandse minister Adema (Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit) afgelopen oktober per motie op om de keuzevrijheid van consumenten te waarborgen en ervoor te zorgen dat de biologische sector gentech-vrij kan blijven.