GemeenteBelangen Raalte stelt vragen over verkeersontsluiting  nieuwbouwplannen Douma terrein

Op het terrein van de voormalige deurenfabriek Douma worden woningen gebouwd. Hiervoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. GemeenteBelangen Raalte stelt hierover vragen aan het college van B&W.

Interessant? Deel het artikel

1967 Douma Deuren © Raalte Clopedie
1967 Douma Deuren © Raalte Clopedie

Om de woningbouwplannen op het Douma terrein te realiseren moet het bestemmingsplan voor deze locatie gewijzigd worden. Het ontwerpbestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen.

Ongeveer 80 omwonenden hebben hierop gereageerd. Zij hebben geen enkel bewaar tegen woningbouw op het Douma terrein, maar wel hebben ze grote problemen met de voorgestelde verkeersontsluiting die via de Enkstraat loopt. Een straat die voor wat betreft verkeersveiligheid en verkeersdrukte nu al door velen wordt gezien als een probleemstraat

Over het door het college voorgestelde verkeersontsluiting is al veel overleg geweest, maar getuige de hoeveelheid aan zienswijzen is er geen draagvlak  voor de uitleg van het college.

Als gemeenteraad kunnen we reageren op het moment dat de procedure doorlopen wordt en de zienswijzen met een reactie van het college aan bod komen in de gemeenteraad. Dit zal echter pas over een paar maanden het geval zijn.

GemeenteBelangen vindt echter dat ze dan al te ver in de wedstrijd zijn en heeft daarom de volgende  vragen aan het college.

  1. Alternatieven in beeld brengen

Door de omwonenden zijn alternatieven aangedragen. Daarnaast zijn er mogelijk nog andere alternatieven waarbij het van belang is om ook te kijken naar de herbestemming van het naastgelegen MBI terrein en andere verkeersplannen zoals  rondom het station en het spoor.

Is het college bereid om in het nog op te stellen raadsvoorstel over de zienswijzen ook  alternatieven in beeld te brengen met een globale kostenindicatie waarbij voorts de voor- en nadelen op gebied van verkeersdrukte en verkeersveiligheid in beeld worden gebracht?

Als deze varianten meegenomen worden in het raadsvoorstel, dan wordt de raad in positie gebracht om keuzes te maken en kan iedere fractie vervolgens zijn voorkeur uitspreken. In onze optiek  wordt dan ook meer recht gedaan aan de reacties van de omwonenden.

  1. Financiering van extra kosten.

We kunnen ons voorstellen dat een aantal alternatieven duurder zijn dan de voorgestelde verkeersontsluiting via de Enkstraat. Voor zover de extra kosten niet op de projectontwikkelaar verhaald kunnen worden, is onze vraag om in dit verband te kijken naar de mogelijkheden van financiering uit  het Dynamische Investeringsfonds waarvoor de gemeenteraad een bedrag van 7,5 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld.

  1. Aangenomen motie

In november 2022 heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de gemeentebegroting 2023 een motie aangenomen over de verkeersafwikkeling van de woningbouwplannen op het Douma terrein.

In de motie werd het college opgeroepen om bij de uitwerking van de verkeersontsluiting  van het Douma terrein  enerzijds ook te kijken naar de herbestemmingsplannen van het MBI terrein en anderzijds in overleg te gaan met de omwonenden van de Enkstraat/ Enkbrug om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Wij horen graag van het college wat het college in de afgelopen periode gedaan heeft ten aanzien van deze motie

Tot slot

We kunnen onze voorstellen dat onze vragen worden beantwoord met wedervragen.  Moeten we dit dan standaard doen ? Nee wat ons betreft niet doen. Maar gelet op de hoeveelheid zienswijzen, de huidige situatie van de Enkstraat en het belang van verkeersveiligheid  vinden wij dat er voldoende redenen om in dit geval in te zoomen op alternatieven

 

Website GemeenteBelangen Raalte

 

 

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *