GemeenteBelangen Raalte: Er is niks mis met het huidige gemeentehuis, geld wat je niet hebt, kun je niet uitgeven!

Uit het onderhoudsrapport van een extern bureau blijkt over het algemeen dat het gemeentehuis in goede staat van onderhoud verkeert. Er moeten een paar zaken aangepakt worden en dan kunnen we ook weer jaren vooruit.

Interessant? Deel het artikel

Fotocredit: Gemeente Raalte
Fotocredit: Gemeente Raalte

GemeenteBelangen is daarom van mening dat het gemeentehuis op de huidige plek moet blijven

“Een grootscheepse verbouwing waarbij allerlei binnenmuren gesloopt moeten worden kan achterwege blijven. Daarmee komen de kosten aanzienlijk lager uit. Voer het onderhoud uit zoals in de Meerjarenonderhoudsplanning is aangegeven, dus een mooi nieuw tapijtje, een lekker fris kleurtje op de muur e.d. Investeer in duurzaamheid, los het binnenklimaatprobleem op en zorg ervoor dat de werkplekken aan ARBO normen voldoen. Met dit voorstel kunnen we weer jaren vooruit en zijn we aanzienlijk  goedkoper uit. Stop dus met  het onderzoek naar de nieuwbouw elders en laten we het geld en de tijd aan andere zaken besteden” aldus Jos Westenenk die namens GemeenteBelangen in de gemeenteraad zit.

Prioriteit aan andere zaken

Geld kun je maar een keer uitgegeven en geld wat je niet hebt, kun je niet uitgeven. Nieuwbouw met een investering van 31 miljoen euro vraagt jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan extra kosten. Nieuwbouw betekent ook sloop van het huidige gebouw waar nog een hypotheek op zit van 7 miljoen euro. Het huishoudboekje van de gemeente is nu al niet sluitend. Voor de komende jaren worden tekorten verwacht van enkele miljoenen.

Wij willen liever de schaarse middelen besteden aan zaken die onze inwoners direct raken. Het betaalbaar houden van zorg, de noodzakelijke investeringen die gedaan moeten worden in de opgave leefbare en toekomstbestendige dorpen en wijken, de sporthal in Heino, de noodzakelijke aanpassingen en nieuwbouw van scholen. Financieel zal het al een hele tour worden om deze opgaven te realiseren.

Om deze reden heeft  nieuwbouw of een grootscheepse verbouwing van het gemeentehuis geen prioriteit voor ons.

Geen goed gevoel

Fractievoorzitter Jan Schokker “Wij hebben geen goed gevoel bij de onderbouwing van een aantal bedragen en een aantal gehanteerde uitgangspunten. Neem bijvoorbeeld het verhaal over  de afschrijvingssystematiek . Het college zegt “we kunnen veel beter een nieuw gemeentehuis bouwen dan verbouwen.”

De investeringsbedragen voor verbouwing zijn weliswaar veel lager maar die moeten we afschrijven in 20 jaar, terwijl we nieuwbouw kunnen afschrijven in 40 jaar. Daardoor zijn we jaarlijks voordeliger uit. Hoe consequent is het college ten aanzien van deze redenatie? In 2005 is een vleugel aangebouwd aan het gemeentehuis. Afschrijving in 40 jaar. Nu nog geen 20 jaar is één van de opties: slopen en afboeken boekwaarde van afgerond 7 miljoen euro.

Wij vinden sloop van het huidige gemeentehuis kapitaalvernietiging en in strijd met het duurzaamheidsprincipe.

En hoe consequent zijn we naar buiten toe. Bijvoorbeeld als het gaat om hulpmiddelen voor de zorg. In de regeling hiervoor heeft het college vastgelegd dat als een afschrijvingstermijn van een hulpmiddel is verstreken, dit niet automatisch betekent dat er nieuw aangeschaft kan worden. Met een beetje reparatie kan deze voorziening nog steeds als passend aangemerkt worden. Geldt dit uitgangspunt dan ook niet voor het gemeentehuis en hoe leg je dat uit aan inwoners die zorg nodig hebben?

Ook het voorstel om de opbrengsten van woningbouw te gebruiken om de kosten te drukken is niet consequent. Bij de variant ‘sloop’  huidige gemeentehuis en nieuwbouw  op locatie Spoorzone wil het college de huidige locatie gebruiken voor woningbouw. De opbrengst hiervan wordt geraamd op 3,5 miljoen euro  De  vaste afspraak is dat bij dat bij bestemmingsplannen het resultaat verwerkt wordt  in het Grondbedrijf. Met de winsten op het ene plan kunnen verliezen op een ander plan gecompenseerd worden en  met de opbrengsten van woningbouw in het duurdere segment kunnen ook voldoende starterswoningen gerealiseerd worden.

Het college gebruikt echter nu de opbrengst van de woningbouw om de kosten van nieuwbouw lager uit te laten komen. GemeenteBelangen is hier niet mee akkoord en vinden dat we moeten vasthouden aan de vaste afspraak dat de opbrengst van 3,5 miljoen euro ten gunste moet komen aan het woningbedrijf zodat we dat geld kunnen besteden om meer woningen te realiseren in het goedkopere segment  voor starters en mensen met een smalle beurs”.

Duurzaamheid

Jos Westenenk: “Voor wat betreft de onderbouwing van bedragen triggert ons eentje in het bijzonder  en dat betreft de investeringen in duurzaamheid, GemeenteBelangen deelt het uitgangspunt dat hierin geïnvesteerd moet worden.

Wij hebben gevraagd wanneer je alleen in duurzaamheid zou investeren in het huidige gemeentehuis, wat zijn dan de kosten? Antwoord: ongeveer 13 miljoen euro. Deze investering zou vervolgens een besparing op de energiekosten opleveren van maximaal € 50.000,- op de huidige kosten die geraamd zijn op ruim 3 ton.

Deze bedragen roepen bij ons heel veel vragen op in vergelijking met eerdere stukken.  Een aantal jaren gelden heeft  de raad een krediet beschikbaar gesteld van 1,7 miljoen euro voor  investeringen in duurzaamheid en het binnenklimaat van het gemeentehuis. Met dit bedrag zou geïnvesteerd worden in luchtbehandeling om de problemen van het binnenklimaat op te lossen, de vervanging van de warmte- en koudevoorziening, isolatie van buitengevel e.d. Met deze investeringen kon het gemeentehuis van het gas af,  werd energielabel  A bereikt en een besparing op energiekosten bereikt van meer dan 25%.

Iedereen snapt dat de kosten van deze zaken in een paar jaar tijd flink zijn gestegen. Maar een verhoging van 1,7 miljoen euro naar 13 miljoen euro, dat vergt wel meer uitleg dan een paar mooie volzinnen. Wij willen op dit onderdeel wel een second opinion en zijn benieuwd of het college en ander raadsfracties hiervoor open staan.

Draagvlak onder de inwoners.

We worden veel aangesproken over de plannen. Op verjaardagen, op straat, in de sportkantine en in de kroeg. Wie we ook spreken, men spreekt met verbazing over de plannen. Sommigen, zeker laat op de avond in de kroeg, vrij ongenuanceerd, maar over het algemeen is de strekking, wat is er nu mis met het huidige gemeentehuis? Het zit niet in de Sallandse volksaard  om voor zo’n onderwerp in grote getale in actie te komen.

Wij komen echter tot de conclusie dat er onder de inwoners  niet of nauwelijks draagvlak is voor nieuwbouw”

Meer info

Voor meer informatie raadslid Jos Westenenk 06- 1415 4746

 

Website GemeenteBelangen Raalte

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.