Eerst meer woningen voor eigen inwoners, daarna verder met extra groei van Raalte

Herman Kamphuis is een betrokken inwoner en PvdA lid uit Raalte. In dit artikel geeft hij zijn visie op het woonbeleid in de gemeente, dat vanavond in het gemeentehuis aan de orde komt in een rond-de-tafel gesprek.

Interessant? Deel het artikel

Foto PxHere
Foto PxHere

Raalte wil groeien met 3000 woningen de komende 10 jaar, ook voor de regio. Op dit moment heeft de gemeente Raalte ongeveer 38.500 inwoners. Op 1 januari 2021 waren dat er ongeveer 38.000. Raalte groeit dus al. En dat is niet omdat er meer geboortes zijn dan overlijdens. Want het geboortesaldo is negatief. De reden van de groei is dat er meer vestigers – merendeel uit de regio – zijn dan vertrekkers. Laten we voordat we verder willen groeien eerst meer woningen bouwen voor onze eigen inwoners en specifieke doelgroepen zoals statushouders (105 dit jaar, 26 woningen), mensen uit Oekraïne, mensen die zorgwoningen nodig hebben en wellicht arbeidsmigranten e.a.). Vooral meer bouwen voor starters en senioren, die dan weer zorgen voor doorstroming. Helaas gebeurt dat nu onvoldoende. 

Onderzoek

Woningmarkt-onderzoeksbureau Companen (pas geleden onderzoek gedaan) stelt:  “Er zijn teveel ruime woningen met hoge kwaliteit” (dure koopwoningen). “Er is weinig beschikbaar en betaalbaar aanbod om een start te maken in Raalte of in het eigen dorp” op het gebied van sociale koop of sociale huur. “Bouwen van betaalbare huurwoningen is een overduidelijke opgave om aanbod te vergroten.“

Woningcorporatie Salland Wonen: “892 actief woningzoekenden, slaagkans 8%”. “Er is een grote kloof ten aanzien van de lokale koopprijzen.” “Markt voor nieuwbouw in Raalte komt voor het grootste deel van jonge alleenstaanden.” “Focus niet teveel op luxe woningmarktsegment.” “Snelle beschikbaarheid is voor veel thuiswonende jongeren een sterke wens”. “Onderzoek of tijdelijke woonconcepten, zoals tiny-houses op korte termijn geplaatst kunnen worden.”

Beleidsuitgangspunten gemeente

Programma Wonen: “Verschuiving van vooral grote woningen naar meer kleinere en betaalbare woningen; dichtbij voorzieningen vooral levensloopbestendig en sociaal.” Coalitieakkoord 2022-2026: “Gelijke woonkansen voor elke doelgroep, kansengelijkheid.”  Maatschappelijke opgaven: “Dubbele vergrijzing: aantal ouderen neemt toe èn ouderen worden ouder” (wonen langer thuis). “Extramuralisering in de zorg: steeds meer kwetsbare mensen die zorg nodig hebben moeten thuis blijven wonen.”

De praktijk

Hoewel de gemeente spreekt van disbalans is de praktijk op dit moment dat projectontwikkelaars het beleid hebben overgenomen van B en W, zoals:

  • Voorstellen om 13 villa’s aan de Hondemotsweg te laten bouwen
  • Dat er geen betaalbare koop bij Douma komt en bij Stappenbelt – dichtbij het centrum – geen betaalbare appartementen (maar 6 rijwoningen tussen de 320.000 en 395.000 euro en 2 duplex).
  • Aan de gemeenteraad het verzoek dit nog te corrigeren en – conform eigen moties, beleidsuitgangspunten en adviezen Companen – dure koop om te zetten in meer betaalbare sociale koop en sociale huur.

Nieuwe bouwlocaties van de gemeente

Wat echt zoden aan de dijk zet, zijn nieuwe grote bouwlocaties van de gemeente zelf. Na Franciscushof Zuid nu richten op Franciscushof (Noord) Oost. Er moeten – zeker in deze stikstoftijd – (sociale) boeren te vinden zijn die weilanden willen verkopen voor gemeentelijke woningbouw.

Hoe staat het met de locatie Booijink? De HMO (Herstructureringsmaatschappij Overijssel) is al bijna 3 jaar bezig de mogelijkheid te onderzoeken Booijink uit het centrum te verplaatsen. Dan kan op die plek een schitterende woonlocatie ontstaan. Dat kost geld, maar 6 miljoen, net als voor de geluidswal Franciscushof Zuid, zou al een mooi begin zijn.

Woningen bouwen op bedrijventerrein de Zegge kan ook. We hebben een prachtig industrieterrein, mooi gelegen, met schone bedrijven. Tegenwoordig zonder geluidsoverlast (wel bij Franciscushof Zuid) en geuroverlast (wel bij Booijink in het centrum). Er is al een woonbestemming want er staan al bedrijfswoningen.

En in 2016 was er een  – laat afgeblazen – plan om op de Zegge 950 mensen te laten wonen. Haal als gemeente dit vergevorderd plan weer uit de kast en maak deze locatie geschikt voor starters en andere woningzoekenden. Bijvoorbeeld met een paar honderd tiny houses, flexwoningen, appartementen, buitengewoonthuiswoningen, andere nieuwe woontypes en woonvormen; sociaal, kleiner, duurzaam, goedkoper). Wees creatief. Krijg meer grip op groei volgens uw eigen uitspraken.

Geen woorden maar daden. Feijenoord is er kampioen mee geworden.

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *