De N35 is in blijde verwachting van 2×2 baans: open brief

Interessant? Deel het artikel

n35

Open brief over de N35
aan de Minister van Verkeer en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen

Door Niels Tomson van Plaatselijk Belang Laag Zuthem

Betreft: De N35 hoort op het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Al vele jaren zetten de plaatselijke belangen zich namens de inwoners proactief in voor veiligheid, leefbaarheid en doorstroming op en rond de N35, een dossier waar al ruim 25 jaar over wordt gesproken. Twee jaar geleden hebben wij samen met het bedrijfsleven en belangenorganisaties een petitie aangeboden aan de vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat met de vraag om werk van de N35 te maken door de N35 toe te voegen aan de MIRT, het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Ook heb ik u dit toen heel kort persoonlijk toegelicht. In deze brief vragen wij u twee jaar later weer om prioriteit aan de opwaardering aan de N35 te geven. Voor de veiligheid, voor leefbaarheid, voor doorstroming, voor de economie én om de reeds gedane investeringen te laten renderen.

De situatie rondom de N35 wordt steeds nijpender. We willen dat het N35 traject Wijthem-Nijverdal nu op de MIRT lijst wordt geplaatst. Langer uitstel achten we niet verantwoord en verstandig. Ieder is ervan overtuigd dat een opwaardering naar een 2×2 verbinding over het gehele tracé noodzakelijk is, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de Marsroute. Nu is het moment, er is al veel geld afkomstig uit deze regio’s als cofinanciering toegezegd, dit is te gebruiken om de financiering veilig te stellen.

Rendement
De tracés in de regio Enschede en rond Zwolle zijn inmiddels volledig uitgevoerd. Het kan toch niet zo zijn dat dit laatste deel nog jaren op zich laat wachten, dit zou volkomen onlogisch zijn. Nu investeren in het tussengedeelte verhoogt het rendement van eerdere investeringen en is een enorme boost voor het welzijn van de inwoners en de economie. Dit past in bij een investerende overheid, die het fundament wil leggen voor ontwikkelingsmogelijkheden. Met een volledig tracé van 2×2 baans en 100 km/h versterkt het de relatie tussen de regio’s Zwolle en Twente en vergroot de ontwikkelingsmogelijkheden. En het levert zo een positieve bijdrage aan de economische ontwikkeling van ons land.

Oost Nederland vestigingsgebied
De verhouding tussen de Randstad en het oosten van het land verandert. De Randstad is vol, ruimte creëren wordt steeds moeilijker en gaat ten koste van het leefklimaat. Inwoners, bedrijven en overheden ontdekken het oosten van Nederland als een mooi leefbaar alternatief. De migratiecijfers veranderen van negatieve naar positieve migratiesaldo’s. Een goede infrastructuur via spoor en weg is een basisvoorwaarde. De achilleshiel is de flessenhals in de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal.

Overlast en onveiligheid
Intussen neemt de verkeersonveiligheid en overlast toe. De verkeersdeelnemers en inwoners van het gebied worden daar dagelijks mee geconfronteerd. Files, kruispunten die gevaarlijk zijn, wachttijden om op de weg te komen, steeds meer sluipverkeer, ongevallen en dat zal de komende tijd alleen maar toenemen. Ook is de N35 de laatste rijksweg in Nederland die midden door een dorp loopt (Mariënheem). De reeds voorgenomen veiligheidsmaatregelen zullen niet afdoende zijn. De miljoenen die daarmee gemoeid zijn moeten duurzaam geïnvesteerd worden in een bestendige oplossing.

De echte oplossing qua doorstroming, bereikbaarheid en veiligheid, is de verdubbeling van de N35 naar 2x 2 baans met 100 km/h. Conclusie We vinden dat er genoeg gestudeerd en gepraat is. We verwachten met z’n allen dat er nu wordt doorgepakt en de verdubbeling N35 op de MIRT lijst wordt geplaatst. Waarna de planvorming wordt gestart. Daarnaast nodigen wij u van harte uit om met ons in gesprek te gaan en ter plekke de situatie te bekijken.

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.