De boswachter aan het woord: Werkzaamheden aan bronvijvers in het Springendal

Boswachters van Staatsbosbeheer schrijven regelmatig een column over hun interessante werk. Deze week is Deze week is Kees Jan Westra aan het woord.

Interessant? Deel het artikel

De grote bronvijver in het Springendal (foto: Milou Rijnders, 2022)
De grote bronvijver in het Springendal (foto: Milou Rijnders, 2022)

In juli, augustus en september vinden werkzaamheden plaats aan de drie bronvijvers die het Springendal rijk is. De constructies worden verstevigd zodat de beken straks weer optimaal worden gevoed. Aannemersbedrijf Gerwers uit Tilligte voert de werkzaamheden uit.

De beschoeiing wordt aangepast en er komen diepere damwanden in de grond. De nieuwe constructies worden passend in het landschap vormgegeven en zorgen ervoor dat het water weer netjes kan doorstromen. In de kleinste van de drie bronvijvers moet bovendien een lekkage worden dichtgezet, zodat het water weer over de afvoergoot gaat lopen. Daarnaast wordt bagger uit de kleinste bronvijver verwijderd.

Over de bronvijvers

Het Springendal telt drie onnatuurlijke bronvijvers. Ze zijn in de twintiger jaren van de vorige eeuw gegraven door de familie Jannink, de oorspronkelijke eigenaren van het Springendal. De bronvijvers worden gevoed door kwelwater. Kwelwater dat in de vorm van regenwater in de bodem van de stuwwal is geïnfiltreerd en lokaal weer aan de oppervlakte komt. De vijvers vormen de basis van het bijzondere watersysteem in het gebied. Als de bronvijvers vol water staan, lopen ze over en voeden ze de Springendalse beek.

Uitvoering

De werkzaamheden worden op zo’n manier uitgevoerd dat ze geen invloed hebben op de waterkwaliteit. Er wordt, net zoals bij alle andere werkzaamheden in het gebied, rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna. Bewoners gaan er weinig van merken, wandelaars moeten op bepaalde momenten uit veiligheidsoverwegingen een kleine omleiding volgen. De route wordt duidelijk aangegeven. Tijdens de bouwvak wordt er niet gewerkt en zijn de vijvers toegankelijk.

Veldbezoek

Voorafgaand aan de werkzaamheden organiseerde Project Springendal i.s.m. de vereniging Focus op Leefbaarheid (FOL) een veldbezoek bij de bronvijvers. Hierbij waren zo’n 20 genodigden aanwezig om mee te denken over de uitvoering van de werkzaamheden. Aannemer Gerwers gaf een toelichting op de precieze plannen en de planning, de toehoorders stelden vragen en kwamen met goede suggesties. Een aantal van deze suggesties wordt mogelijk nog in de uitvoering verwerkt.

Waarom zijn we in dit natuurgebied aan het werk?

In het Natura 2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek komen veel bijzondere plant- en diersoorten voor. Er groeien bijvoorbeeld struiken met jeneverbessen, drijvende waterweegbree en goudveil. Er leven kamsalamanders, beekprikken en vliegende herten. Deze en andere dier- en plantensoorten zijn in gevaar. Onder andere doordat er te veel stikstof uit de lucht in de bodem terechtkomt en doordat er te veel bemest wordt. Het gebied is bovendien te droog. Om de bijzondere soorten hier een kans te geven om te overleven, zijn betere omstandigheden nodig. Het Europese Natura 2000-programma is hier volledig op gericht. Het is bedoeld om de biodiversiteit die er nog is in Europa, in stand te houden.

Meer informatie over het Natura 2000-project Springendal en de werkzaamheden aan de bronvijvers is hier te vinden

 

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.