D66 Raalte pleit voor volledig duurzaamheidsbeleid

Het college van burgemeester en wethouders van Raalte heeft besloten tot de ontwikkeling van een overkoepelend beleidsplan duurzaamheid. Dit besluit komt voort uit de groeiende urgentie om klimaatverandering en biodiversiteitsverlies aan te pakken, waarvan de impact onze gemeenschap steeds meer zal treffen. Niels Folgers, fractieleider, verwelkomt deze stap en benadrukt het belang van een verbindende aanpak. Hij stelde schriftelijke vragen aan het college van B&W.

Interessant? Deel het artikel

gemeente

“We zijn verheugd dat het college dit initiatief heeft genomen. Het opstellen van een dergelijk beleidsplan is cruciaal om de kwaliteit van leven in Raalte te beschermen en te verbeteren,” aldus Folgers. “Laten we dan wel gelijk alles meenemen en niet een deel vergeten. Alle pijn moet op tafel, zodat we ook een goede afweging kunnen maken waar we op inzetten. ”

Het beleidsplan zal de scope en definitie van duurzaamheid voor Raalte vaststellen, waarbij aspecten als uitstoot van broeikasgassen, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit worden meegenomen. Folgers voegt toe: “We willen het college verzoeken om ook landgebruik, waterschaarste en chemische verontreiniging op te nemen, gezien hun cruciale rol binnen het duurzaamheidsvraagstuk.”

Het vertalen van landelijke doelstellingen naar concrete cijfers voor Raalte is een prioriteit binnen het beleidsplan. “Het is van essentieel belang dat we de uitstoot van broeikasgassen in onze gemeente nauwkeurig in kaart brengen en concrete streefcijfers formuleren om onze verantwoordelijkheid te nemen,” benadrukt Folgers.

Het beleidsplan zal ook aandacht besteden aan de sociaal-maatschappelijke impact op bewoners. “Hoewel er uitdagingen zijn, geloven we dat het aanpakken van klimaatverandering juist positieve effecten zal hebben op onze gemeenschap,” zegt Folgers. “We moeten ervoor zorgen dat alle inwoners kunnen profiteren van een duurzamere toekomst.”

Het college wordt verzocht om schriftelijk te reageren op specifieke vragen met betrekking tot het beleidsplan, waaronder de integratie van Europese wetgeving en de concrete

Schriftelijke vragen aan het college van B&W

Datum                     : 10 februari 2024
Naam & fractie       : Niels Folgers (D66)
Onderwerp             : Bestuurlijke opdracht overkoepelend beleidsplan duurzaamheid
Aan het college van burgemeester en wethouders,

Wij zijn ontzettend blij dat het college van B&W opdracht heeft gegeven om een overkoepelend beleidsplan duurzaamheid op te stellen. Dit omdat klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit ook de kwaliteit van leven in de gemeente Raalte steeds verder zal aantasten en omdat het nu nog mogelijk is deze negatieve gevolgen binnen de perken te houden.

We vinden het een goede stap om de scope of definitie van duurzaamheid voor de gemeente Raalte vast te stellen. Uitstoot van broeikasgassen, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit spelen daarin een rol en dit lezen wij ook terug in de opdracht. Daarnaast zouden we jullie willen vragen om te overwegen om de aspecten landgebruik, waterschaarste en chemische verontreiniging van de ‘planetaire grenzen’ (zie bronvermelding) ook mee te nemen.

In de bestuurlijke opdracht staat een aantal landelijke doelstellingen, die volgens de opdracht vragen om een vertaling naar het Raaltese. De twee voorbeelden die gegeven worden, zijn dat er landelijk is afgesproken in 2050 geen netto-uitstoot van broeikasgassen meer te hebben en dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55% verminderd is ten opzichte van 1990. Een belangrijke voorwaarde voor het behalen van deze doelstellingen is om ze te vertalen naar cijfers voor de gemeente Raalte. Om in 2030 maximaal 55% van de uitstoot van 1990 te hebben, is het noodzakelijk om in te schatten wat de uitstoot in de gemeente Raalte in 1990 ongeveer geweest moet zijn. Om in 2050 op netto-nul uit te komen, is het belangrijk om te weten wie binnen de gemeente Raalte hoeveel van welk broeikasgas uitstoot.

In deze opdracht staat daarnaast dat de sociaal-maatschappelijke impact van dit beleidsplan op bewoners groot kan zijn. Energie-armoede en de groeiende kloof tussen arm en rijk worden hierbij als voorbeelden genoemd. Wij begrijpen dat de impact van dit beleid op bewoners groot kan zijn, maar voorzien een grotere impact op bewoners als we falen om klimaatverandering binnen de perken te houden. Juist dan krijgen inwoners van de gemeente Raalte steeds vaker te maken met extreme hittegolven, droogte, natuurbrand en overstromingen. Deze gevolgen bedreigen rechtstreeks de gezondheid en het welzijn van onze bewoners. Juist inwoners met een lagere sociaaleconomische status hebben minder middelen om zich daaraan aan te passen. Daarnaast zijn mensen die wel investeren in duurzaamheid, dus bijvoorbeeld hun woning isoleren of gebruik maken van zonne-energie, daarna goedkoper uit. Wij vinden het dus ontzettend belangrijk om in het oog te houden dat juist het tegengaan van klimaatverandering een positieve impact zal hebben op onze bewoners.

Tenslotte staat er bij de afbakening van deze opdracht dat er in kaart zal worden gebracht wat er op basis van landelijke, provinciale, regionale en lokale afspraken minimaal gerealiseerd zou moeten worden. Ook op Europees niveau is er klimaatwetgeving. Naar ons idee zou deze wetgeving ook meegenomen moeten worden in dit overkoepelende beleidsplan.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1.      Bent u het met ons eens dat de aspecten landgebruik, waterschaarste en chemische verontreiniging ook meegenomen zouden moeten worden in het overkoepelende beleidsplan duurzaamheid?

2.      Kunt u onderbouwen waarom u elk van deze drie aspecten wel of niet meeneemt in de scope of definitie van duurzaamheid?

3.      Bent u het met ons eens dat het belangrijk is om de landelijke doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen te vertalen naar concrete cijfers voor de gemeente Raalte?  

4.      Bent u het met ons eens dat deze cijfers opgenomen zouden moeten worden in de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid voor de periode 2024-2030 in de gemeente Raalte?

5.      Hoe bent u van plan om de uitstoot van broeikasgassen in de gemeente Raalte in 1990 zo goed mogelijk in te schatten? 

6.      Hoe bent u van plan om inzichtelijk te krijgen wie binnen de gemeente Raalte hoeveel van welk broeikasgas uitstoot?

7.      Bent u het met ons eens dat klimaatmitigatie een positieve impact zal hebben op de inwoners van de gemeente Raalte?

8.      Wilt u ook de relevante Europese wetgeving meenemen in dit beleidsplan? Waarom bent u dat wel of niet van plan?

Bronvermelding: Rockström, J. et al. (2009). A safe operating space for humanity. Nature, 461, pp 472-475.

 

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.