In samenwerking met stichting Demeter

Mede in het kader van 100 jaar biodynamische landbouw wordt de openingstoespraak van de BioKennisweek gehouden door Meine Koopmans van de Novalishoeve op Texel. Gezeten op de hiervoor speciaal ontworpen boerentroon, wordt deze toespraak uitgezonden als opening van de Biokennisweek op 15 januari.

Meine gaat in op het leren waarnemen van levensprocessen en hoe hij op basis daarvan een florerend bedrijf heeft vormgegeven met onder andere veeteelt, akker- en tuinbouw, een zorgtak, een restaurant, winkel, ijsmakerij, bakkerij en oesterzwammenteelt. Alles in nauwe verbinding met de lokale gemeenschap.

Enkele citaten alvast uit de Boerentroonrede van Meine:

“Om de rol van stikstof in de landbouw te begrijpen is het noodzakelijk om naar levensprocessen te kijken. Stikstof is onderdeel van allerlei levensprocessen, het is zelf een levensproces.”

“Wij hebben het vaak over ammoniak en nitraat, in werkelijkheid vormen deze verbindingen stadia uit het levensproces. Zolang stikstof is opgenomen in levensprocessen is ze nooit schadelijk. Wij hebben door de huidige manier van boeren en ons doen en laten in de samenleving dit kringloopproces dusdanig verstoord dat het flink uit de hand loopt. Overbemesting en veestallen waarin de stikstof niet gebonden wordt.”

“Als je je verbindt en kennis neemt met de werkelijke loop van het stikstof proces kom je op antwoorden als dieren houden op strooisel, want via de koolstof wordt de stikstof gebonden. Door omzettingen en compostering ontstaat er een substantie die geschikt is om over de akkers en weilanden te verspreiden en de bodem te voeden. In deze vorm is er nauwelijks sprake van vervluchtiging of uitspoeling. De stikstof kan zijn levensproces vervolgen in de plantengroei daarna in de dierenwereld, de mens en de atmosfeer.”

“Ik vind het erg verontrustend dat wij een dergelijk probleem niet benaderen als een levensproces en proberen technische oplossingen te vinden die de overtollige stikstof proberen af te vangen.”

Nieuwsgierig naar de gehele Boerentroonrede van Meine Koopmans? Maandag 15 januari 10.30 uur als opening Biokennisweek en vanaf dat moment ook te zien op www.bioacademy.nl.