BBB, maar dan op zijn Raaltes

Bewuster Berm Beheer, oftewel BBB, levert een substantiële bijdrage aan het versterken van de biodiversiteit in de openbare ruimte. Voorwaarde is wel, dat er adequaat, ecologisch beheer wordt toegepast. Tevens is het van groot belang dat niet langer beleidsmatig gestelde datums voor het uitvoeren van bermbeheer leidend zijn, maar de weersomstandigheden en ecologische gesteldheid van de aangewezen locatie. En hoewel er nog heel veel winst te behalen valt voor menig wegberm en wetering in de gemeente Raalte, is de gemeente op een aantal plekken al heel goed bezig.

Interessant? Deel het artikel

emilio vlinder salland zoemt
Mannelijk oranjetipje

Twee van die plekken zijn wegbermen, gelegen aan weerszijden van de Ganzeboomlaan en lopen deels parallel aan elkaar. Omdat de gemeente Raalte op de berm met de kleinste oppervlakte sinds 2019 en op de veel grotere groenstrook sinds 2020 een ander maaibeleid toepast, zijn het voor meerdere vlindersoorten heel aantrekkelijke leefgebieden en verbindingszones geworden. Zowel het Icarusblauwtje als het Bruin Blauwtje hebben op beide locaties meerdere generaties voortgebracht. Datzelfde geldt voor het Hooibeestje, Bruin Zandoogje en de Kleine Vuurvlinder.

Doordat onze natuurlijke leefomgeving steeds intensiever wordt gebruikt, door onder meer woningbouw, wegenbouw en groeiende bedrijventerreinen, worden wegbermen en weteringen steeds belangrijker voor planten en dieren. Doordat het platteland in de loop der jaren voor een aantal vlindersoorten op verschillende plekken onleefbaar geworden is, blijken bermen en watergangen van onschatbare waarde voor het voortbestaan en de verspreiding van die specifieke soorten.

Het Oranjetipje is één van de vlindersoorten die de ruigere wegbermen, weteringen en zelfs het Overijssels Kanaal als verbindingsroute gebruikt. Ook de Klaverspanner heeft zich (ten dele) vanuit de landgoederenzone richting het verstedelijkt gebied verplaatst.

Maar wat is adequaat bermbeheer? Om te beginnen is het raadzaam een inventarisatie te maken van de betreffende locatie. Wat is de huidige situatie met betrekking tot de bodemgesteldheid, vochtconditie, flora en fauna van de betreffende locatie? Als het een bijzonder vochtig voorjaar is, kun je eind maart de berm gefaseerd maaien, zodat tenminste 30% ongemaaid blijft. Is het een heel droog voorjaar? Laat de berm dan ongemoeid tot in het late najaar, zodat uitdroging van de bodem en het bodemleven voorkomen wordt en de aanwezige vlinders hun cycli hebben kunnen doormaken.

Hieronder volgen enkele BBB tips voor in de praktijk:

  • Door in het vroege voorjaar de berm gefaseerd te maaien (als het niet te droog is in die periode), voer je overtollig stikstof af en geef je kruidenrijke planten de kans zich daar te vestigen en ontkiemen.
  • Laat minstens 30% van de aanwezige beplanting staan, zodat er voldoende voedsel en beschutting behouden blijft.
  • Maai niet te kort (minimaal 12 centimeter).
  • Maai en ruim met ligt materiaal, zodat het (bodem)leven in stand wordt gehouden.
  • Maai niet tijdens periodes van aanhoudende droogte of langdurige neerslag.
  • Laat het maaisel minimaal 2 tot maximaal 4 dagen liggen. Als de bodem te vochtig of voedselrijk is, het maaisel direct afvoeren.

Het toepassen van een Bewuster Berm Beheer, draagt bij aan: bloemrijkere bermen, het vergroten van de biodiversiteit, het bevorderen van de bodemgesteldheid en het bodemleven, stikstof reductie, blije Blauwtjes en talloze andere vlindersoorten.

Op de foto boven het artikel staat een Oranjetipje mannetje, die ik vorige week aantrof in een wegberm langs de Burgemeester Zuidwijklaan in Raalte-Noord, die sinds twee jaar anders wordt gemaaid door de gemeente Raalte en die dit jaar voor het eerst vol pinksterbloemen staat. En die plant is voor het Oranjetipje van groot belang, omdat het bevruchte vrouwtje haar eitje erop afzet en waarvan de uitgekropen rups eet.

Overigens is het Oranjetipje als volgroeide vlinder ook dol op de nectar van de pinksterbloem, die tevens fungeert als slaapplek voor deze vlindersoort.

 

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.