Aantal en gemiddelde gehalte bestrijdingsmiddelen in aardbeien uit supermarkten daalt niet

Er is geen positief effect van keurmerk `On the way to PlanetProof´ te herkennen. Lijkt een doodgeboren kindje.

Interessant? Deel het artikel

210722kees
© PxHere

Uit een steekproef van bestrijdingsmiddelen in aardbeien van supermarkten 2022 is de tendens dat ten opzichte van 2021 het gemiddelde aantal aangetroffen stoffen per monster en het gemiddeld gehalte iets is gestegen.

Bij Coop werden het hoogste aantal residuen en het hoogste gehalte in aardbeien uit open teelt aangetroffen. Het keurmerk `On the way to PlanetProof´ bij Aldi en Jumbo scoort niet beter dan andere gangbare aardbeien. Een positief effect van het keurmerk is niet te herkennen. Ondanks alle duurzaamheidsprogramma´s bij supermarkten, werpt het beleid voor aardbeien volgens PAN-NL nog te weinig vruchten af.

On the way to PlanetProof in middenmoot Aardbeien van Aldi en Jumbo met het keurmerk `On the way to PlanetProof´ vormen qua aantal en gehalten van bestrijdingsmiddelen de middenmoot (aantal residuen resp. 3 en 4; gehalte resp. 1,10 en 0,44 mg/kg). Een mogelijk positief effect van het keurmerk “on the way to PlanetProof” op aardbeien van Aldi en Jumbo is niet te herkennen in een lager aantal aangetroffen en gehalte residuen van bestrijdingsmiddelen. Zelfs lichte stijging

Werden in 2021 in de aardbeienmonsters 13 verschillende stoffen gevonden, dit jaar zijn het er 19 (toename met 50%). In het onderzoek in 2021 zijn er gemiddeld per monster 3,5 verschillende residuen aangetroffen en in 2022 per monster 3,7. Het gemiddelde gehalte bestrijdingsmiddelen per monster bedroeg in 2021 0,67 mg/kg, en in 2022 is het gemiddelde gehalte 0,75 mg/kg. Ten opzichte van het onderzoek van 2021 is de tendens dat in de steekproef van 2022 het gemiddelde aantal en het gemiddelde gehalte aan bestrijdingsmiddelen licht is toegenomen.

Concentratie Coop-aardbeien tienmaal hoger dan Lidl In deze steekproef zijn de aardbeien van Coop gemiddeld met het hoogste aantal residuen (7) en het hoogste gehalte (1,51 mg/kg) besmet. In aardbeien van Lidl en AH zijn het minst aantal residuen (gemiddeld 2,3 per monster en supermarkt) gevonden. Het gemiddeld gehalte in de 3 monsters van Lidl is het laagst, 0,17 mg/kg (factor 10 lager dan Coop), gevolgd door Albert Heijn met 0,357 mg/kg.

Overschrijding Europese norm voor verpakte baby- en peutervoeding 63% van de aangetroffen werkzame stoffen hebben negatieve effecten op de reproductie en ontwikkeling, zijn hormoonverstorend, kankerverwekkend of mogelijk kankerverwekkend. Bij de onderzochte monsters zijn echter geen wettelijk vastgelegde maximale residu limiet (MRL) overschreden. Desondanks zijn uit voorzorg gangbare aardbeien voor zwangere vrouwen, baby’s, peuters en kinderen niet aan te bevelen. Met uitzondering van één monster, overschrijden alle onderzochte aardbeien monsters de Europese norm voor verpakte baby- en peutervoeding.

Op de verpakking van de betreffende aardbeien in de supermarkten staat echter volgens PAN-NL ten onrechte niet vermeld dat deze aardbeien niet geschikt zijn voor consumptie door zwangere vrouwen, baby’s, peuters en kinderen.

 

 

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Meer over

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.